Kiila-kuntoutuskurssi puualojen työntekijöille

Kylpylähotelli Kunnonpaikka tarjoaa puutuotesektorin aloilla sekä metsä- ja metsäkonealalla työskenteleville mahdollisuuden osallistua kuntoutukseen (KIILA-kuntoutuskurssi 76061).

Kuntoutuksessa työntekijät saavat tukea ja ohjausta hyvinvoinnin edistämiseen ja työkyvyn tueksi. KIILA-kuntoutus on yhdistelmä yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta. Kurssi koostuu kolmesta ryhmämuotoisesta jaksosta sekä yksilöllisistä osuuksista.

Kuntoutuksessa haetaan erityisesti keinoja työssä jaksamisen tukemiseksi ja sen toteutukseen sisältyy yhteistyö työterveyshuollon ja työnantajan kanssa.

Kuntoutuskurssi on osallistujille täysin maksuton. Kurssin kustantaa Kela ja sen ajalta voi hakea Kelasta kuntoutusrahaa. Kelalta voi hakea korvausta myös kuntoutukseen liittyvistä matkakuluista.

Kuntoutuksen kohderyhmä

Kuntoutus on tarkoitettu työssä jaksamisen tueksi ja työkyvyn edistämiseksi puualalla työskenteleville alle 67-vuotiaille henkilöille. Kuntoutukseen hakeutuva kokee tarvitsevansa tukea työssä jaksamiseen ja tuen tarve on myös terveydenhuollossa todettu.

Kuntoutuksen edellytyksenä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde tai toistuvat määräaikaiset työsuhteet. Kuntoutukseen osallistuva voi toimia myös yrittäjänä.

Kuntoutukseen hakeutuvan työkykyä on todettu uhkaavan tai heikentävän sairaus ja sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn tai ansiomahdollisuuksien heikkenemisen. Kuntoutuksen tulee kuitenkin hakeutua riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

Hakuohjeet

  1. Ota yhteyttä omaan työterveyshuoltoosi tai terveyskeskukseen ja pyydä lääkärin B-lausunto kuntoutusta varten.
  2. Täytä Kelan kuntoutushakemus (Kela KU 101) ja esimiehesi kanssa selvityslomake (Kela KU 200) sekä liitä niihin lääkärin B-lausunto.
  3. Ilmoita kiinnostuksestasi kurssia kohtaan Kunnonpaikan edustajalle. Saat lisäohjeita ja tarvittaessa ohjausta lomakkeiden täyttämisessä.
  4. Palauta hakupaperit liitteineen Kelaan. Kela tekee lopullisen kuntoutuspäätöksen.

Kuntoutuskurssin 76061 aikataulu

  • Aloitustapaaminen 21.10.2019
  • 1. ryhmäjakso 7.–10.1.2020
  • 2. ryhmäjakso 1.–5.6.2020
  • 3. ryhmäjakso 27.–30.10.2020
  • Päätös marraskuu 2020

Kuntoutuskurssi on osallistujille täysin maksuton ja se toteutetaan kylpylähotelli Kunnonpaikassa noin 10 kymmennen kilometrin päässä Kuopiosta. Kurssiin sisältyy kuntoutusohjelman lisäksi majoitus kahden hengen huoneessa täysihoidolla.

Lisätietoja kuntoutuksesta

Lisätietoja kuntoutuksesta antaa Teollisuusliiton työympäristöyksikössä Pentti Hartikainen.

Lataa esite tästä