Kemianteollisuuden neuvottelut käynnistyvät

Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta Teollisuusliiton kemian sektorin aloilla käynnistyvät virallisesti tänään tiistaina. Suurin osa Kemianteollisuus ry:n kanssa tehtävistä työehtosopimuksista umpeutuu marraskuun loppuun mennessä.

– Ensimmäisessä tapaamisessa työnantajapuolen kanssa käymme lähinnä läpi taloustilannetta, Euroopassa ja maailmalla. Tämän jälkeen sovimme neuvottelujen tarkemmasta aikataulusta. Varsinaisesti neuvottelut alkavat lokakuun puolella ja ovat kiivaimmillaan työehtosopimusten umpeutuessa, sektorijohtaja Toni Laiho kertoo.

Ennen varsinaisten neuvottelujen käynnistymistä joillakin kemian sektorin aloilla käydään ensin neuvottelut työehtosopimuksen jatkamisesta vielä kolmannella eli niin sanotulla optiovuodella.

Liiton kemian sektori neuvottelee syksyn aikana työehtosopimukset 12 eri sopimusalalle.

– Aika pienellä porukalla neuvotellaan, kentän neuvottelijoita on mukana kaikissa neuvottelupöydissä. Auto- ja konealat kulkevat hieman eri rytmissä verrattuna muihin aloihin.

Ei ole yllätys, että myös kemianaloilla vaikein asia neuvotteluissa on todennäköisesti se, mitä tapahtuu kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovitulle 24 tunnin työajan lisäykselle.

– Kiky-tuntien kohtalosta olemme vastapuolen kanssa toki eri mieltä. Mutta mitään ihmeellistä neuvotteluasetelmassa ei muutoin ole verrattuna aikaisempaan.

Teollisuusliitto ja Kemianteollisuus ry julkaisivat tiistaina yhteisen kannanoton, jonka mukaan on tärkeää käydä työmarkkinakierros liittokohtaisena. Niin, että vientiteollisuus toimii päänavaajana sekä kustannustason määrittäjänä.