Riku Aalto patistaa maan hallitusta: Viennin ja kasvun ohjelmaan vauhtia

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto patistaa maan hallitusta toimimaan ohjelmansa mukaisesti.

– Hallitusohjelman kirjaus viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmasta yli perinteisten toimialarajojen on saatava nopeasti liikkeelle, Aalto sanoo.

Teollisuusliitto on Aallon mukaan valmis osallistumaan ohjelman laadintaan. Kansainvälisen liiketoiminnan osaamisen, tuottavuuden ja jalostusarvon nostamisen lisäksi tarvitaan vähähiiliseen bio- ja kiertotalouteen siirtymistä.

Aallon mielestä kansallisesti asetettujen biotalouden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusia panostuksia niin poliittisilta päättäjältä kuin yrityksiltäkin.

– On äärimmäisen tärkeää, että suunniteltuja ja valmisteluissa olevia metsäteollisuuden hankkeita ei hankaloiteta poliittisesti yksisilmäisistä lähtökohdista käsin. On ymmärrettävää, että poliitikkojen lisäksi esimerkiksi tutkijoilla on erilaisia käsityksiä asioista. Olennaista on kuitenkin tarkastella tätäkin asiaa yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta, Aalto painotti.

Biotalouden on perustuttava myös tulevaisuudessa lähtökohtaisesti kotimaisiin raaka-aineisiin. Teollisuusliitto edellyttää valtiovallan huolehtivan siitä, että metsien hyödyntäminen on kestävällä tasolla ja mahdollinen turpeen käytön rajoittaminen tehdään hallitusti.

– Tarvitsemme teollisuus- ja elinkeinopolitiikkaa, joka mahdollistaa uutta kasvua ja työllisyyttä. Olemme investointiasteella mitattuna selvästi jäljessä tärkeimmistä kilpailijamaistamme. Vaikka suhdanteet ovat heikkenemässä, ei ole syytä antaa hanskojen tipahtaa, Aalto korosti.

Suomen kausi EU:n puheenjohtajamaana tarjoaa Aallon mukaan hyvän foorumin edistää kansallisia intressejä myös bio- ja metsätalouden osalta.

Aalto puhui torstaina Jyväskylän Puumessujen yhteydessä järjestetyssä Teollisuusliiton biotalousseminaarissa.

Lisätietoja: Riku Aalto, puh. 0400 711 072