Metsäalan koulutuksen kehittämiseen liittyvä hankehaku käynnistyy

Metsäkoulutus ry järjestää vuosittain lokakuussa metsäalan koulutuksen kehittämiseen liittyvän hankeideahaun, josta parhaita Metsäkoulutus ry suosittaa Metsämiesten Säätiön apurahojen hakuun.

Metsämiesten Säätiö kanavoi koulutuksen kehittämiseen suunnatut apurahat pääosin Metsäkoulutus ry:n kautta. Metsäkoulutus ry:n rooli on saattaa yhteen samanlaisia hankeideoita ja koordinoida käynnistyviä hankkeita. Metsäkoulutus ry:n kautta haettavien hankkeiden hakijoiden ja hanketoimijoiden on oltava Metsäkoulutus ry:n jäseniä. Hankkeiden rahoituspäätökset tekee Metsämiesten Säätiö. Metsäkoulutus ry:hyn kuulumattomien on mahdollista hakea Säätiöltä rahoitusta suoraan.

Kehittämishankeideat ottaa vastaa Metsäkoulutus ry:n toiminnanjohtaja Ville Manner. Metsäkoulutus ry:n hallitus käsittelee saapuneet ideat ja tekee päätöksen mitkä ideat etenevät Metsämiesten Säätiön hankehakuun. Metsäkoulutus ry:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet eivät lähtökohtaisesti toimi hankkeiden vastuullisina hakijoina ja johtajina. Mikäli näin kuitenkin on, hankehakijoina toimivat hallituksen jäsenet jääväävät itsensä ja poistuvat kokoustilasta koko hankekohdan käsittelyn ajaksi.

Metsäkoulutus ry painottaa hankkeiden arvioinnissa työelämälähtöisyyttä, vetovoima, vaikuttavuutta ja innovatiivisuutta. Hankkeissa painotetaan seuraavia alueita: työelämän ja oppilaitosten välinen yhteistyö, oppimateriaalit ja ympäristöt, opettajien osaamisen kehittäminen, koulutuksen laatu ja vetovoima.

Hankeideoita voi lähettää Metsäkoulutus ry:lle 1.–31.10.2019. Toiminnanjohtaja ilmoittaa kaikille hankeideahakuun osallistuville siitä, että tukeeko Metsäkoulutus ry hankeideaa vai ei.

Hankeidealomake löytyy tästä linkistä ja se tulee lähettää täytettynä osoitteeseen Ohessa linkki hankeidealomakkeeseen [email protected].

Aikataulu

Metsäkoulutus ry:n hankeideahaku auki 1.–31.10. → Hankeideoiden käsittely ja ilmoitus hanketoimijoille 1.–30.11. → Hankehakemusten tekeminen Metsämiesten Säätiölle 1.12.2019–31.1.2020 → Metsämiesten Säätiön päätökset tukea saavista hankkeista 13.3.2020 → Hankesopimusten tekeminen mahdollisimman pian → Hankkeiden toteutus

Lisätietoja

Lisätietoja saat sopimusasiantuntija Riikka Vasamalta ja sopimusasiantuntija Jari Sirviöltä.