Ny karriärtjänst en viktig medlemsförmån

Från hösten 2019 erbjuder Industrifacket sina medlemmar omfattande karriärtjänster. Karriärtjänsterna, som produceras tillsammans med samarbetspartnern UP Partners, ska erbjuda medlemmarna stöd och vägledning i olika arbetslivssituationer. Det kan exempelvis handla om att söka nytt jobb, om självutveckling eller arbetshälsa.

Karriärtjänster för olika behov och situationer

Online-tjänsterna erbjuder medlemmarna ett omfattande urval av nätkurser, videor, webbinarier samt möjlighet att boka tid för personlig telefon- eller videocoachning. I Online-tjänsten loggar man in med bankkoder och den är tillgänglig för medlemmar när och var som helst.

Det lönar sig att utnyttja karriärtjänsten i olika skeden av karriären. Utbudet av tjänster inkluderar tjänster för anställda, arbetssökande och även studerande.

En del av Industrifackets medlemmar har redan under våren provat på webbkursen Taitava työnhakija (kompetent arbetssökande), som tjänsten erbjuder förutom andra kurser. Kursen, som riktar sig till arbetslösa, har fått en hel del positiv feedback.

Personlig coachning på olika språk

För närvarande erbjuds de flesta karriärtjänsterna på finska, men i videobiblioteket finns även material på engelska. Dessutom erbjuds personlig coachning förutom på finska, också på svenska, engelska, estniska och ryska. Under nästa år kommer flera tjänster att erbjudas på andra språk än finska.

Läs mer om karriärtjänster