Här är listan över arbetsplatserna som berörs av lockout

Arbetsgivarorganisationen Metsäteollisuus rf har utlyst lockout på ett antal utvalda arbetsplatser. Se här en fullständig lista över arbetsplatserna som lockouten berör. 

Lockouten gäller arbetsplatser inom den mekaniska skogsindustrin. På listan finns bland annat UPM-Kymmenes såg i Jakobstad.