Neuvottelut kemian sopimuksesta on katkaistu

Teollisuusliitto on lopettanut kemian sektoria koskevat työehtosopimusneuvottelut Kemianteollisuus ry:n kanssa. Syynä neuvottelujen keskeytymiseen on työnantajapuolen törkeä menettely neuvotteluissa. Kemianteollisuus on esittänyt muun muassa jäsenmaksuperinnän vaiheittaista lopettamista.

Teollisuusliiton neuvottelijat ilmoittivat lauantaina Kemianteollisuudelle, että liitto ei palaa neuvottelupöytään ennen kuin kyseinen esitys on vedetty pois.

– Esitys jäsenmaksuperinnän vaiheittaisesta päättymisestä viittaa työnantajapuolen pitkän tähtäyksen pyrkimykseen romuttaa sopimiseen ja neuvottelemiseen perustuva työmarkkinajärjestelmä. Jäsenmaksuperintä on kuitenkin sellainen asia, josta emme neuvottele, Teollisuusliiton kemian sektorin johtaja Toni Laiho sanoo.

Laiho korostaa, että Teollisuusliitolla on valmius ja halu yhteistyössä työnantajaliittojen kanssa edelleen kehittää työehtosopimuksia ja niihin perustuvaa aitoa, molempia osapuolia hyödyttävää ja keskinäiselle luottamukselle rakentuvaa paikallista sopimista työpaikoilla.

– Neuvottelujärjestelmän toimivuus edellyttää kuitenkin osapuolten tasavertaista neuvotteluasemaa kaikissa neuvottelupöydissä. Tämä tarkoittaa sekä työnantajien että työntekijöiden korkeaa järjestäytymisastetta ja sitä tukevia toimintamalleja, Laiho korostaa.

Teollisuusliiton neuvotteluissa eri sektoreilla on laajemminkin havaittu, että työnantajapuolen tavoitteena näyttää nyt olevan tämän sopimisen kulttuurin purkaminen ja riidan haastaminen järjestäytyneen palkansaajaliikkeen kanssa. Teollisuusliiton jokaisella sektorilla on tehty tähän viittaavia esityksiä.

– Tätä tavoitetta ilmentävät myös esitykset lisätä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia siten, että paikallisesti voitaisiin sopia ainoastaan työntekijän työehtojen heikentämisestä suhteessa työehtosopimukseen, Laiho sanoo.

Teollisuusliitto ilmoitti perjantaina laajentavansa jo voimassa olevaa teknologiasektorinsa ylityökieltoa. Tämä painostustoimi koskettaa yli sataa tuhatta työntekijää.

Lisätietoja: Toni Laiho, puh. 050 303 9272