Neuvottelut mekaanisen metsäteollisuuden sopimuksesta on katkaistu

Teollisuusliitto on lopettanut neuvottelut mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksesta Metsäteollisuus ry:n kanssa. Syynä neuvottelujen keskeytymiseen on se, että liitolle tärkeissä asioissa ei olla päästy eteenpäin.

– Mekaanisen metsäteollisuuden työehtoneuvottelukunta päätti tänään kokouksessaan, että edellytyksiä jatkamiselle ei ole, Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen kertoo.

Mekaanisen metsäteollisuuden sopimuksesta on neuvoteltu jo viikkoja ilman selkeää edistymistä.

– Emme ole päässeet eteenpäin esimerkiksi kysymyksessä kiky-tuntien poistamisesta. Myöskään muut Teollisuusliitolle tärkeät asiat eivät ole edenneet, eikä niille ole saatu minkäänlaista positiivista vastakaikua työnantajapuolelta.

Alapartasen mukaan Teollisuusliitto on valmis palaamaan neuvottelupöytään heti, kun mahdollisuudet neuvottelujen jatkamiselle ja sopimuksen solmimiselle ovat olemassa.

Lisätietoja:
sektorijohtaja Jyrki Alapartanen, 040 587 75 63
sopimusasiantuntija Jarmo Tuomainen, 0400 796 896