Palkkiot ja matkustuskorvaukset 2020

Syysvaltuusto teki 28.11. päätöksen siitä, että palkkio- ja matkustusohjeeseen päivitetään 2020 Verohallinnon vahvistamat matkakuluvähennyksen kilometrikorvaus sekä verovapaiden matkakustannusten korvausten määrä.

Valtuuston puheenjohtajille ja niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole liiton palveluksessa, maksetaan kokonaispalkkiona 1 000 euroa kuukaudessa sekä matkakuluina kilometrikorvaus Verohallinnon ohjeen mukaisesti. Hallituksen kokouksista ei makseta ansionmenetyskorvauksia eikä päivärahoja. Hallituksen varajäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta, matkakuluina kilometrikorvaus sekä päiväraha Verohallinnon ohjeen mukaan.

Sektorijohtokuntien kokouspalkkio on 80 euroa kokoukselta, minkä päälle korvataan ansionmenetys yleisen ohjeen mukaisesti tai työnantajan todistuksella todellinen ansionmenetys sekä päiväraha ja kilometrikorvaukset Verohallinnon ohjeen mukaan.

TES-neuvottelukunnille, jaostoille ja työryhmille korvataan ansionmenetys ja matkakulut yleisen ohjeen mukaisesti sekä Verohallinnon mukainen päivärahakorvaus.

Yleisesti maksettava ansionmenetyskorvaus on 180 euroa päivältä. Koulutustilaisuuksien korvaukset määräytyvät erillisen kurssien matkustusohjesäännön mukaan.

Matkustaminen julkisilla ja omalla autolla

Matkakorvauksia maksetaan yleisesti julkisen liikenteen mukaan. Lentämistä suositellaan silloin, kun se on kokonaistaloudellisesti edullisin matkustusmuoto ja liikkuminen tapahtuu linjan Pori-Jyväskylä-Lappeenranta pohjoispuolelta.

Oman auton käytöstä korvataan 0,25 euroa kilometriltä. Jos samassa autossa matkustaa vähintään kaksi matkustajaa, auton käytöstä korvataan 0,42 euroa kilometriltä. Parkkimaksut korvataan tositteita vastaan.