Muistitietokeruuhanke etenee – Pirkko Saisio mukana kilpailuraadissa

Teollisuusliitto ja Työväen Arkisto toteuttavat vuoden 2020 aikana muistitietokeruun, joka kokoaa liiton pitkäaikaisimpien jäsenten kokemuksia työuran varrelta. Hanke on samalla Työväen muistitietotoimikunnan (TMT) 60-vuotisjuhlakeruu.

Yhteen hitsattu porukka -hanke kerää muistitietoa Teollisuusliiton ja sitä edeltäneiden liittojen vanhimmilta jäseniltä. Muistitietoa kerätään Teollisuusliiton ja sen edeltäjäliittojen eläkeläisjäseniltä sekä työuransa 1960–1970-luvuilla aloittaneilta vielä työelämässä mukana olevilta.

Hankkeen tavoitteena on kerätä yhteen liiton eri aloilla toimineiden jäsenten kokemuksia työnteosta ja sitä muuttaneista koneista, automaatiosta, roboteista, tietokoneiden tulosta ja muista muutoksista. Lisäksi toivotaan muisteluja erilaisista työuraa värittäneistä koettelemuksista, kuten työtaisteluista ja paikallisesta toiminnasta ja tapahtumista. Hankkeen myötä saadaan kartoitettua liiton historiaa.

Muistitiedon keruu toteutetaan useampaa menetelmää hyödyntämällä. Tietoa kerätään muun muassa elämäkertojen, yksilö- ja ryhmähaastatteluiden sekä keväällä 2020 järjestettävän kirjoituskilpailun kautta. Kilpailuun voi osallistua kirjoittamalla omasta työurastaan tai työelämän ja työnteon muutoksista.

Aineiston analysointi ajoittuu alustavasti vuoden 2020 syksyyn, minkä jälkeen kerättyä muistitietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää tutkimuskäytössä. Keväällä 2021 hankkeesta järjestetään erillinen seminaari, jonka yhteydessä julkaistaan myös hankkeen aikana kerätyistä teksteistä ja kuvista koottu antologia.

Hankkeen verkkosivut on avattu osoitteessa www.tehdasperinne.fi.

Muistitietokeruun kirjoituskilpailun arvosteluraatiin kuuluvat Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto, kirjailija Pirkko Saisio, kulttuurien tutkija Tiina Mahlamäki, Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila ja Työväen muistitietotoimikunnan erikoistutkija Pete Pesonen.

Lisätietoja: [email protected].