Vuoden 2020 toiminta painottuu järjestäytymiseen ja työehtotoimintaan

Teollisuusliiton syysvaltuusto on hyväksynyt liitolle toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2020. Toimintasuunnitelman kolme tärkeintä painopistettä ovat järjestäytyminen ja sen edistäminen, työehtosopimusneuvottelukierros sekä henkilöstön osaamisen kasvattaminen.

Valtuuston keskustelussa nousi erityisesti esille tiedotuksen parantaminen, joka lisättiin toimintasuunnitelmaan.

Toimintasuunnitelmassa todetaan, että liiton oman toiminnan kehittäminen on tärkeä osa onnistunutta edunvalvontaa ja luo pohjaa entistä paremmalle toiminnalle.

Liiton toiminnan perustana on aikaisemmin hyväksytty strategia kuluvalle liittokokouskaudelle. Liiton jatkuvaa toimintaa suunnitellaan strategiaan nojaten. Strategian onnistumista seurataan ja mitataan jatkuvasti erilaisilla mittareilla. Näin onnistumisista ja kehityskohteista saadaan ajantasaista tietoa.

Talousarvio perustuu yksiköiden suunnitelmiin

Teollisuusliiton talousarvio perustuu liiton yksiköiden tekemiin toimintasuunnitelmiin, liittokokouksen tekemiin linjauksiin sekä raamisuunnitelmaohjeeseen.

Suurimmat kuluerät liiton toiminnassa ovat henkilöstökulut, järjestötoiminta ja ulkopuoliset palvelut.

Varsinaisen toiminnan kulujäämäksi arvioidaan ensi vuonna 43 miljoonaa euroa eli sen arvioidaan kasvavan miljoonalla vuodesta 2019.

Liiton toimintaa ei pystytä kattamaan kokonaan jäsenmaksutuotoilla. Toimintaa katetaan vuonna 2020 sijoitustuotoilla 10,3 miljoonalla eurolla. Sijoitustoiminnan tuotoiksi on arvioitu 15 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on arvioitu 4,7 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.