Lakon aikana toimitaan luottamusmiehen ohjeiden mukaisesti

Työtaistelun aikana niissä toimipaikoissa, joissa osa töistä on prosessin turvallisuuden vuoksi tehtävä ja rajattu lakon ulkopuolelle, toimitaan edelleen aiemmin pääluottamusmiehiltä saatujen ohjeiden mukaisesti.

Jos olet epätietoinen, kuinka toimia lakon alkaessa, ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi.

Lue täältä lakkoa koskevat useimmin kysytyt kysymykset ja niihin vastaukset.