Söckenhelgsersättningar runt årsskiftet inom Industrifackets branscher

Söckenhelgsersättningar finns i kollektivavtalet för att garanterna en normal inkomstnivå för arbetstagare även då kyrkliga helger eller andra allmänna lediga dagar inträffar under arbetsveckan. Information om söckenhelgsersättningar för din bransch hittar nedan.

  • Kemisektorn
  • Teknologisektorn
  • Trävarusektorn
  • Specialbranschernas sektor