Teollisuusliitto auttaa jäseniään maksamalla työsulkuavustusta – työnantajat lopettavat palkanmaksun

Työsulku on työnantajan järjestämä työtaistelutoimenpide. Metsäteollisuus ry on julistanut työsulun 32 toimipaikalle mekaaniseen metsäteollisuuteen 12.–18.12. väliseksi ajaksi.

Työsulussa työnantajaliitto määrää jäsenyrityksensä työsulkuun ja estää näin työntekijöitä tulemasta töihin.

Työnantaja keskeyttää työntekijöiden palkanmaksun työsulun ajaksi.

Teollisuusliitto maksaa työsulkuun joutuville työntekijöille työsulkuavustusta 70 euroa työtuntijärjestelmän mukaiselta työvuorolta. Avustuksen saavat kaikki ne, jotka ovat liittyneet Teollisuusliiton jäseniksi 5.12.2019 mennessä.

Samalla tavalla kuin lakkokin, työsulku on laillinen työtaistelutoimi silloin, kun alalla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta. Ala on tällöin niin sanotussa sopimuksettomassa tilassa. Mekaanisen metsäteollisuuden sopimuksen voimassaolo päättyi marraskuun lopussa.

Työsulusta on ilmoitettava ammattiliitolle ja valtakunnansovittelijalle kaksi viikkoa ennen sulun alkamista.

Metsäteollisuus ry:n julistama työsulku koskee yhteensä reilua 30 sahaa sekä vaneri-, viilu- ja liimapuutehdasta. Metsäteollisuus ry on arvioinut, että työsulkuun asetetut yritykset tuottavat arviolta noin puolet koko toimialan 3,2 miljardin euron vuosituotannosta.

Metsäteollisuus ry:n ja Teollisuusliiton väliset työehtosopimusneuvottelut aloitettiin lokakuun puolella. Neuvotteluissa, ja myöhemmin valtakunnansovittelijan sovitteluissakaan, ei päästy tulokseen. Metsäteollisuus ry toi neuvottelupöytään nipun heikennysesityksiä, jotka olisivat pahimmillaan alentaneet työntekijöiden tulotasoa 20 prosentilla. Yksilötasolla joillakin vielä enemmän.

Teollisuusliiton lakko alkoi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Lakon piirissä on myös mekaanisen metsäteollisuuden työpaikkoja. Lakko päättyy 11.12. Tämän jälkeen osalla lakkotyöpaikoista alkaa vielä työnantajan julistama työsulku.