Under strejken gäller förtroendemännens direktiv

På de arbetsplatser där en del av arbetet lämnats utanför strejken på grund av säkerhetsskäl, gäller fortsättningsvis de direktiv som huvudförtroendemännen tidigare delat med sig.

Om du är osäker på hur du ska gå till väga då strejken börjar ska du vända dig till din förtroendeman.

Har du frågor kring strejken? Här hittar du svar.

Strejken inleds vid midnatt.