Autoalan kauppaan ja korjaamotoimintaan neuvottelutulos: kiky-tunnit poistuvat, palkankorotukset 3,3 prosenttia, paikallista erää ei jaeta

Kiky-tunnit poistuvat, palkankorotukset 3,3 prosenttia, paikallista erää ei jaeta
Teollisuusliitto on hyväksynyt autoalan kauppaan ja korjaamotoimintaan neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi. Uudessa sopimuksessa ei ole enää 24 talkootyötuntia (kiky), palkankorotukset ovat kahdelta vuodelta 3,3, prosenttia.

Teollisuuden mallin mukainen yritys- tai työpaikkakohtainen erä sisältyy toisen sopimusvuoden yleiskorotukseen.

Palkankorotukset 2020–21

Työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 1.3.2020 lähtien 1,3 % ja 1.2.2021 lähtien 2 prosenttia.

Samoista ajankohdista lähtien myös vähimmäispalkkoja korotetaan molempina vuosina yleiskorotuksia vastaavilla prosenteilla. Nuorten, harjoittelijoiden ja oppisopimusoppilaiden palkkalukuja korotetaan vastaavasti.

Provisiopalkkaisten automyyjien takuupalkka on 1.3.2020 lähtien koko sopimuskauden ajan 1 581 euroa. Pohjapalkkoja korotetaan samasta ajankohdasta lähtien 56 euroa.

Olosuhde- ja työaikalisiä korotetaan vastaavasti 3,3, % sopimuskauden alusta.
Luottamusmiessopimuksen ja autoalan työsuojelusopimuksen kuukausikorvauksia korotetaan niin ikään 3,3 % koko sopimuskaudeksi.

Provisiopalkkaisten automyyjien pohjapalkkaa korotetaan samasta ajankohdasta euromäärällä, joka saadaan lokakuun 2020 toimihenkilötilaston mukaisesta keskiansioluvusta edellä mainitun prosentin mukaisena.

Ohjeet yleiskorotusten maksutavasta tallennetaan myöhemmin osoitteeseen www.autokauppakorjaamo.fi.

Kuukausipalkka käyttöön autokorjaamoissa

Autokorjaamoalalle sovittiin uudessa sopimuksessa kuukausipalkka aikaisemmin käytössä olleen tuntipalkkauksen lisäksi.

Työsuojeluvaltuutetun jälkisuojan kestoa pidennettiin kuuteen kuukauteen.
Provisiopalkkaisten automyyjien vuosityöaika lyhenee yhdellä arkipyhällä.
Alalle neuvoteltiin myös uusi yhteistoimintasopimus.

Alan työehtosopimus tallennetaan kokonaisuudessaan liiton verkkosivuille niin pian kuin mahdollista.

Lisätietoja

sopimusasiantuntija Raimo Riima
sopimusasiantuntija Mauri Nieminen
sopimusasiantuntija Matti Rantanen