Kiky-tunnit poistuvat – palkat nousevat kahdessa vuodessa 3,3 prosenttia

Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen teknologiateollisuuden uudesta työehtosopimuksesta. Vuoden 2017 kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovitut ylimääräiset talkootunnit poistuvat teknologiateollisuudesta.

Työehtosopimus on kaksivuotinen ja voimassa 4.1.2020–30.11.2021. Palkkoja korotetaan kahden vuoden aikana yhteensä 3,3 prosenttia.

Palkankorotukset 2020 2021

Ensimmäisenä vuonna palkkoja korotetaan 1,3 prosenttia. Palkankorotuksista neuvotellaan työpaikoilla paikallisesti. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Paikallinen sopimus on tehtävä pääluottamusmiehen kanssa 14.2.2020 mennessä.

Jos paikallista sopimusta ei saavuteta, palkkoja korotetaan yleiskorotuksen 1,3 % mukaisesti viimeistään 1.3.2020 tai sitä lähinnä olevan palkanmaksukauden alusta.

Myös vuonna 2021 palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Jos sopimukseen ei päästä, palkkoja korotetaan 1,4 prosentin yleiskorotuksella 1.2.2021 mennessä tai sitä lähimpänä olevan palkanmaksukauden alusta.

Lisäksi työnantaja korottaa palkkoja vuoden 2020 palkankorotusten jälkeen yritys- tai työpaikkakohtaisesti 0,6 prosenttia. Työnantaja jakaa korotukset liittojen ohjeistuksen mukaisesti 1.2.2021 tai tätä lähimpänä olevaan palkanmaksukauteen mennessä.

Taulukkopalkkoja, lisiä ja muita korvauksia korotetaan 1.3.2020 1,3 % ja 1.2.2021 2,0 %.

Ohjeistus palkkaustavan muutoksesta

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan kirjattiin myös päätös ohjeistuksen tekemisestä koskien palkkaustavan muutoksia työpaikalla. Jos yrityksessä tehdään palkkaustapaan muutoksia, niistä tulee pyrkiä sopimaan yhteistoiminnassa luottamusmiehen kanssa.

Työaikakokeilu

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa sovittiin myös, että liitot käynnistävät työaikakokeilun. Kokeilu koskee vain päivä- ja kaksivuorotyötä. Kokeilun tarkoituksena on edistää ratkaisuja, joilla tuetaan yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä huomioida työntekijöiden yksilölliset työaikatarpeet.

Vastaava kokeilu on ollut käytössä teknologiateollisuudessa joitakin vuosia sitten. Tuolloin työaikakokeiluun ei monikaan yritys tarttunut.

Jos paikallisella sopimuksella poiketaan työehtosopimuksen työaikamääräyksistä, sopimuksen keskeinen sisältö on laitettava tiedoksi liittojen väliselle työaikatyöryhmälle.

Työaikakokeilusta sovitaan pääluottamusmiehen kanssa. Työntekijä voi sopia työaikakokeilun yksityiskohdista esimiehensä kanssa.

Omailmoitus laajenee sairaan lapsen hoitoon

Uudessa työehtosopimuksessa omailmoitusmenettely laajenee sairaan lapsen hoitoon tai hoidon järjestämiseen. Paikallisesti sovittava menettely koskee enintään kolmea vuorokautta kuten työntekijänkin omailmoitus.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asema paranee

Sekä luottamusmiehen että työsuojeluvaltuutetun asema paranee. Jatkossa vuokratyöntekijöiden määrä otetaan huomioon määriteltäessä luottamushenkilöiden vapautusaikaa varsinaisesta työstä.

Työpaikkaohjaajat työpaikoille

Jos työpaikalla on koulutussopimuksella opiskelevia, heille nimetään vastuullinen työpaikkaohjaaja. Työnantajan vastuulla on kouluttaa ja perehdyttää työpaikkaohjaaja tehtäväänsä. Työpaikkaohjaajalle on varattava riittävä aika hoitaa tehtäväänsä.