Maatalousaloille syntynyt neuvottelutulos

Teollisuusliiton erityisalojen sektoriin kuuluville maatalousaloille – puutarha-ala, maaseutuleinkeinot, viher- ja ympäristörakentamisala ja turkistuotantoala – on saatu valmiiksi neuvottelutulos uusiksi työehtosopimuksiksi.

Neuvottelutulos on Teollisuusliiton asettamien neuvottelutavoitteiden mukainen.

Neuvottelutulos on parhaillaan käsittelyssä liiton hallinnossa.