Riku Aalto: Kiky-tunneista päästiin eroon – palkankorotukset turvaavat ostovoiman

Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen uudesta teknologiateollisuuden työehtosopimuksesta. Teollisuusliiton hallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen sopimuksen teknologiasektorin neuvottelukunnan ja sektorijohtokunnan esityksestä.

Noin sataa tuhatta työntekijää koskeva teknologiateollisuuden sopimus korottaa alan palkkoja kahden vuoden aikana yhteensä 3,3 prosentilla.
Mikäli paikallisesti ei muuta sovita, palkkoja korotetaan 1,3 prosentin suuruisella yleiskorotuksella 1.3. 2020 lukien.

Vuonna 2021 palkkoja korotetaan 1,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.2.2021. Lisäksi työnantaja jakaa liittojen ohjeistuksen mukaisesti 0,6 prosentin suuruisen yritys- tai työpaikkakohtaisen erän. Myös palkkataulukkoja, lisiä ja korvauksia korotetaan yhteensä 3,3 prosenttia.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto pitää sopimuksen tärkeimpänä saavutuksena ylimääräisten työtuntien poistumista.

– Asetimme tavoitteeksi kiky-talkootunneista irti pääsemisen. Ne on koettu jäsentemme keskuudessa hyvin vaikeaksi asiaksi, joten on hyvä, että tunneista päästiin nyt eroon.

Aalto luonnehtii sopimuksen tuomia palkankorotuksia kohtuulliseksi kompromissiksi.

– Kävimme pitkät ja osin aika vaikeatkin sopimusneuvottelut. Lopputuloksena olivat palkankorotukset, jotka osaltaan turvaavat myönteistä ostovoiman kehitystä jäsenillemme, ilman että ne kuitenkaan vaarantavat suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä, Aalto sanoo.

Marraskuun loppuun vuonna 2021 voimassa oleva sopimus tuo myös parannuksia eräisiin työehtosopimuksen tekstikohtiin. Omailmoitusmenettelyä sairauspoissaoloissa laajennetaan nyt sairaan lapsen hoitamiseen. Luottamusmiehen sekä työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytyksiä parannetaan, kun myös vuokratyöntekijöiden määrä otetaan huomioon heidän työstä vapauttamisaikaansa laskettaessa.

Koulutussopimuksella opiskelevia varten työpaikoille nimetään vastuulliset työpaikkaohjaajat, jotka tukevat ja koordinoivat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lisäksi erillisessä työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa annetaan mahdollisuus pääluottamusmiehen ja työntekijän itsensä suostumuksella sopia työaikakokeilusta. Kyse on samanlaisesta mallista, jota kokeiltiin jo kymmenen vuotta sitten.