Tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon neuvottelutulos

Teollisuusliiton erityisalojen sektoriin kuuluvalle tekniselle huollolle ja kunnossapidolle on saatu neuvottelutulos uudesta työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos on parhaillaan käsiteltävänä liiton hallinnossa.

Teknisen huollon ja kunnossapidon uuden työehtosopimuksen tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan heti, kun päätökset on tehty.