Teknologiateollisuuteen neuvottelutulos

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus ry ovat saaneet sovittua neuvottelutuloksen teknologiateollisuuden uudesta työehtosopimuksesta. Teollisuusliiton hallitus kokoontuu käsittelemään neuvottelutulosta lauantaina 4.1. kello 12.30.

Neuvottelutuloksen tarkemmasta sisällöstä ja liiton hallituksen päätöksistä tiedotetaan tarkemmin lauantaina iltapäivällä.