Kemian alojen lakot peruuntuivat – liitot tyytyväisiä kemian alojen sopimukseen

Kemianteollisuus ja Teollisuusliitto ovat torstaina hyväksyneet osapuolten välille syntyneen neuvottelutuloksen.

Uusi työehtosopimus kattaa kemian perusteollisuuden, öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden sekä muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sopimusalat.

Sopimus korottaa palkkoja vientiteollisuudessa tehdyn päänavauksen mukaisesti 3,3 prosenttia. Sopimus on voimassa 5.2.2020 – 31.12.2021. Sopimuksen piirissä on noin 11 500 työntekijää.

Liitot ovat tyytyväisiä siihen, että kuukausien neuvottelujen jälkeen löydettiin yhdessä ratkaisu kilpailukykysopimukseen liittyvästä 24 tunnin työajasta. Tämä neuvotteluja hiertänyt kysymys saatiin ratkaistuksi ilman, että alan yritysten kilpailukyky heikkenee. Neuvottelutuloksen saavuttaminen näin vaikeassa tilanteessa on osoitus kemianteollisuuden hyvästä neuvottelukulttuurista, vuosia jatkuneesta yhteistyöstä ja vastuullisuudesta. Pitkät lakot välttämällä estettiin myös negatiiviset heijastusvaikutukset alan työpaikkoihin, Kemianteollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä kiittelee.

Neuvottelutulos poistaa 24 palkatonta kiky-tuntia sellaisina kuin ne sovittiin kilpailukykysopimuksessa. Tilalle luotiin kokonaan uusia alalle sopivia työaikamalleja, jotka Etu-Seppälän mukaan palvelevat tuotannon ja kausivaihtelun tarpeita ja lisäävät käyntiaikaa. Samalla ne huomioivat myös työntekijöiden tarpeita ja tukevat heidän osaamisensa varmistamista muuttuvissa tuotannon oloissa.

Lopputulosta voi pitää olosuhteet huomioon ottaen Kemianteollisuuden yrityksille vähintäänkin tyydyttävänä, koska kilpailukyky säilytettiin. Kiky-tunneista saatu hyöty pystytään toteuttamaan uusilla toimintamalleilla nopeammin ja varmemmin. Lisäksi vuosittaista työaikaa on edelleen mahdollista pidentää rajoitetusti silloin, kun työaika linkittyy koulutukseen. Olennaista yritysten näkökulmasta on myös se, että kiky-tunneista saatu kustannushyöty pystyttiin säilyttämään, Etu-Seppälä sanoo.

Myös Teollisuusliitossa kiitellään saavutettua ratkaisua.

Ratkaisu on asetettuihin tavoitteisiin ja haastavaan lähtötilanteeseen peilattuna onnistunut. Palkkaratkaisu noudattaa vientiteollisuuden yleistä linjaa ja palkaton 24 tunnin työajan pidennys poistuu sopimuksesta kokonaisuudessaan, Teollisuusliiton sektorijohtaja Toni Laiho sanoo.

Teollisuusliitossa ollaan tyytyväisiä myös siihen, että neuvotteluissa esillä olleet työlehtosopimuksen merkittävät heikennykset jäivät nyt tekemättä.

Osana ratkaisua työaikamääräyksiin tehdyt muutokset ovat maltillisia ja palvelevat osaltaan kummankin osapuolen tavoitteita, Laiho korostaa.

Lisätietoja:

sektorijohtaja Toni Laiho, puh. 050 303 9272

puheenjohtaja Riku Aalto, puh. 0400 711 072