Kiky-tunnit poistuvat ja palkat nousevat kolmella kemian alalla 3,3 prosenttia

Teollisuusliiton hallitus on 6.2. hyväksynyt neuvottelutuloksen työehtosopimuksiksi öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuteen, kemian perusteollisuuteen sekä muovituoteteollisuuteen ja kemian tuoteteollisuuteen.

Tämä tarkoittaa, että lakko näiltä kolmelta alalta peruuntuu. Lisäksi ylityökielto loppuu.

Työtaistelutoimet on peruttu myös kumiteollisuudesta ja lasikeraamisesta teollisuudesta.  Näiden alojen neuvottelut kuitenkin jatkuvat edelleen.

Pääkohtia 6.2. kolmelle alalle hyväksytystä työehtosopimuksesta:

  • öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus, kemian perusteollisuus sekä muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Uusi työehtosopimus on kaksivuotinen 5.2.2020–31.12.2021.

Kiky-talkootunteja uudessa sopimuksessa ei enää ole.

Palkat nousevat kahden vuoden aikana 3,3 prosenttia.

Myös TVL-palkkoja ja nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan 3,3 prosentilla.

Palkankorotukset 2020

Henkilökohtaista palkkaa (ilman lisiä) korotetaan 1.4.2020 tai sitä lähinnä olevan palkanmaksukauden alusta 1,3 prosentilla.

Palkankorotukset 2021

Henkilökohtaista palkkaa (ilman lisiä) korotetaan 1.3.2021 tai sitä lähinnä olevan palkanmaksukauden alusta 1,2 prosentilla.

Yrityskohtainen palkankorotus 2021

Työpaikkakohtaisesti 1.3.2021 jaetaan 0,8 prosentin suuruinen palkankorotuserä. Paikallisen erän jakamisesta sovitaan kirjallisesti luottamusmiehen kanssa. Jos luottamusmiestä ei ole, erästä sovitaan työnantajan ja työntekijöiden kesken.

Jos paikallisesta 0,8 % erästä ei päästä sopuun, maksetaan puolet erästä yleiskorotuksena, tällöin yleiskorotus on 1,6 %.

Työnantaja kohdentaa lopun 0,4 prosenttia haluamallaan tavalla ja antaa tästä selvityksen pääluottamusmiehelle.

Yrityskohtainen erä lasketaan tammikuussa 2021 maksettujen henkilökohtaisten palkkojen perusteella. Erä käytetään työntekijöiden pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvan henkilökohtaisen palkanosan kehittämiseen.

Teollisuusliitto ja Kemianteollisuus ry laativat ohjeistuksen paikallisen erän jakamisesta.

Liitot paitsi ohjeistavat, myös järjestävät koulutusta paikallisille osapuolille palkankorotusten toteuttamiseksi työpaikalla.

Työaika

Palkattomia kiky-tunteja uudessa työehtosopimuksessa ei enää ole.
Työaikamääräyksiä on yleisesti muutettu vastaamaan uutta työaikalakia.

Työnantaja voi ennalta-arvaamattomassa tuotannollisessa tilanteessa kolmen päivän varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa. Työntekijällä on asiallisesta henkilökohtaisesta syystä oikeus kieltäytyä työaikamuutoksesta.

Vuorokautisen työajan voi pidentää enintään 10 tuntiin, viikkotyöajan 50 tuntiin.

Jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään.

Jos vapaan pitämisen ajankohdasta ei päästä sopuun, työntekijällä on oikeus päättää kolmen viikon varoitusajalla vapaan pitämisestä haluamanaan ajankohtana.

Mikäli työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei olla voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Muuta uutta työehtosopimuksessa

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 prosentilla 1.4.2020 lähtien.

Uudet työehtosopimukset tallennetaan liiton verkkosivuille niin pian kuin mahdollista.

Lisätietoja:

sektorijohtaja Toni Laiho, puh. 050 303 9272