Meyerin telakoiden suomalaiset ja saksalaiset henkilöstön edustajat pyrkivät pysyvään vuoropuheluun

Mayerin Turun telakan Teollisuusliiton ja ammattiliitto Pron henkilöstöedustajat sekä Meyerin Werfin Papenburgin telakan henkilöstöedustajat haluavat lisätä telakkakonsernissa vuoropuhelua myös työntekijöiden edustajien kesken.

Molemmilla telakoilla on pitkät perinteet ja vahva järjestäytymisaste. Edelleen telakoilla on kuitenkin haasteita, joihin työnantajan ja työntekijöiden on yhdessä etsittävä ratkaisuja. Molemmilla on esimerkiksi vaikeuksia osaavan työvoiman saamisessa sekä teollisuudelle ominaisen alihankintatyön kehittämisessä.

Toisaalta molemmilla telakoilla on kokemusta keinoista, joilla erilaisiin ongelmiin voidaan vastata ja tätä kokemusta henkilöstöedustajat haluavat jakaa toisilleen.

Meyer Turku telakan Teollisuusliiton ja Pron henkilöstöedustajat, saksalaisen Meyer Werfin Papenburgin telakan ja saksalaisen IG Metal -ammattiliiton edustajat tapasivat Turussa 10.2.

Telakoiden henkilöstöedustajat tapasivat nyt ensimmäistä kertaa, mutta tavoite on kehittää pysyvää vuoropuhelua.

Lisätietoja:
Teollisuusliiton kansainvälisten asioiden päällikkö Jari Hakkarainen