Kemian alojen ja mekaanisen metsäteollisuuden sovittelut jatkuvat

Kemian aloille ei viikonlopun yrityksestä huolimatta saavutettu neuvottelutulosta uusiksi työehtosopimuksiksi. Sovittelua jatketaan tiistaina.

Mekaanisen metsäteollisuuden seuraava sovittelu on keskiviikkona.

Puusepänteollisuuden ja bioteollisuuden sopimusalojen neuvottelut on myös aloitettu. Edistystä neuvotteluissa ei olla vielä saavutettu.