PAM ja Teollisuusliitto: Graafiselle alalle tarvitaan vain yhdet pelisäännöt

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Teollisuusliitto haluavat kehittää graafista alaa yhtenäisillä pelisäännöillä. PAM ei enää jatkossa neuvottele tulostusalan työehtosopimuksesta.

Graafisella alalla on nyt kaksi työehtosopimusta, joista Teollisuusliitto ja Medialiitto ovat neuvotelleet media- ja painoalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen ja PAM sekä Palvelualojen työnantajat Palta ovat neuvotelleet tulostusalan työehtosopimuksen.

Media ja painoalalla sopimuksen piirissä on noin 7 200 työntekijää ja tulostusalan sopimuksen piirissä noin 1 200 työntekijää. Digitaalinen murros on vaikuttanut vahvasti alan yritysten toimintaan ja alan yritysrakenne on muuttunut ja keskittynyt. Monet graafisella alalla toimivat yritykset tarjoavat sekä paino- että tulostuspalveluja.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto haluavat kehittää graafista alaa yhdenmukaisin pelisäännöin. Siksi he näkevät, että on sekä työntekijöiden että yritysten etu, että alalla on yhdet pelisäännöt, joita noudattavat kaikki alan toimijat.

Paino- ja tulostusalojen väliset erot ovat käytännössä hävinneet. Sen takia ei ole järkevää, että toimialalla on kaksi sisällöltään toisistaan poikkeavaa työehtosopimusta. Meidän mielestämme alan työntekijöiden työehdot on jatkossa määriteltävä kattavamman media- ja painoalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen perusteella, toteaa PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

On hienoa, että ammattiliitot pystyvät yhdessä toimimaan niin, että työntekijöiden etuja pystytään kehittämään entistä paremmiksi. Toivotan kaikki työntekijät, joihin on sovellettu kyseistä PAMin sopimusta tervetulleeksi Teollisuusliiton jäseniksi. Yhdessä toimimalla varmistamme hyvän edunvalvonnan myös jatkossa, toteaa Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Lisätietoja:
Annika Rönni-Sällinen, puh. 050 378 0270
Riku Aalto, puh. 0400 711 072