Teollisuusliiton ja Kemianteollisuuden kolmesta työehtosopimuksesta on syntynyt neuvottelutulos

Teollisuusliitto ja Kemianteollisuus ovat tänään saavuttaneet neuvottelutuloksen työehtosopimuksista valtakunnansovittelijan johdolla. Neuvottelutulos menee vielä molempien liittojen hallintojen hyväksyttäväksi.

Nyt saavutettu neuvottelutulos koskee kemian perusteollisuutta, muovituoteteollisuutta ja kemian tuoteteollisuutta sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuutta.

Kumiteollisuuden ja lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimusten osalta neuvottelut jatkuvat liittojen välillä.