Neuvottelutulos bioteollisuuteen

Bioteollisuuteen saavutettiin torstaina 5.3. neuvottelutulos. Sopimuskauden pituus on noin kaksi vuotta.

Neuvottelutulos edellyttää molempien sopimusosapuolten hallintojen hyväksyntää. Asiasta tiedotetaan lisää, kun päätökset on tehty.