Puolustusministeriön työpaikkojen palkkaratkaisu nostaa palkkoja 3,3 prosenttia kahdessa vuodessa

Puolustusministeriöiden työpaikkojen palkkaratkaisu on pääosiltaan yhdenmukainen teknologiateollisuuden työehtosopimuksen kanssa. Palkkoja korotetaan kahden vuoden aikana yhteensä 3,3 prosenttia. Sopimuskausi on 19.2.2020–30.11.2021.

Palkkaratkaisu

Palkkoja korotetaan vuonna 2020 1,3 prosentin suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Vuonna 2021 Palkkoja korotetaan 2,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Muut lisät ovat samat kuin teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa.

Muuta palkkaratkaisusta

Neuvotteluissa sovittiin, että selvitetään mahdollisuutta siirtää puolustusvoimien työntekijöiden työehtosopimuksen piirissä olevat tehtävät osaksi puolustusvoimien siviilihenkilöstöön sovellettavaa palkkausjärjestelmää. Selvitys sovittiin tehtäväksi 15.9.2020 mennessä.