Teknologiateollisuuden ohjeistus Uudenmaan eristämisestä ja työvoiman liikkuvuudesta

Teknologiateollisuus on julkaissut ohjeistuksen tilanteesta, jotta hyväksytty liikkuminen tapahtuisi mahdollisimman jouhevasti Uudenmaan eristämisen aikana. Eristäminen on alkanut lauantain 28.3. vastaisena yönä ja se jatkuu 19.4. asti.

Liikkumisrajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella, eivätkä muiden maakuntien asukkaat voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua.

Tutustu ohjeeseen tästä linkistä