Coronakrisen förorsakar tillfäliga ändringar i arbetslagstiftningen – så här ändras permitteringsbestämmelserna

Utgående från det här har man infört tillfälliga ändringar i arbetstidslagen, s.k. ”krislagar”.
Lagen träder i kraft 1.4.2020 och gäller fram till 30.6.
Gällande permitteringsbestämmelserna gäller följande:

 

  • Förhandlingsskyldigheten enligt lagen om samarbete inom företag förkortas till fem dagar, när det gäller permitteringar. Vanligtvis är den fjorton dagar eller sex veckor.
  • Arbetsgivaren får rätt att permittera visstidsanställda på samma sätt som fast anställda. Arbetstagaren som permitteras får rätt till arbetslöshetsersättning och får rätt att häva sin visstidsanställning.
  • Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren om permittering fem dagar i förväg. Nu måste meddelandet ges fjorton dagar i förväg (inom kommunbranschen en månad), om man inte har avtalat om annat i kollektivavtalen.
  • En plötslig och kraftig nedgång i efterfrågan på ett företags varor eller tjänster på grund av coronaviruset räknas som ett sådant särskilt vägande skäl som ger arbetsgivaren rätt att permittera innan samarbetsförhandlingarna har inletts. Bedömningen görs från fall till fall, och när det inte längre finns grunder för att avvika från samarbetsskyldigheten ska arbetsgivaren utan dröjsmål inleda samarbetsförhandlingar
  • Inom Industrifackets avtalsbranscher har man också ingått flera branschspecifika avtal för att ta oss över den akuta coronakrisen. Du hittar dem här (på finska)

Källa: FFC