Teollisuusliiton ja Granon välisessä työehtosopimuskiistassa ratkaisu – työtaistelutoimet perutaan

Teollisuusliiton ja Grano Oy:n välillä on päästy ratkaisuun media- ja painoalan työehtosopimuksen noudattamisesta. Media- ja painoalan työehtosopimusta sovelletaan Grano Oy:ssä 1.1.2021 lukien.

Ratkaisussa sovittiin myös siirtymäajalla 26.6.–31.12.2020 noudatettavista työehdoista sekä työrauhavelvoitteesta. Osana sopimusta työnantaja tunnustaa työehtosopimuksen mukaiset luottamusmiehet.

Teollisuusliiton julistama ylityökielto päättyy välittömästi sekä ilmoitettu lakko ajalle 29.6.–12.7.2020 perutaan.

– Nyt päätettiin, mitä työehtoja noudatetaan, kun vanha työehtosopimuksemme irtisanottiin. Nämä ovat aina olleet vaikeita kysymyksiä. Hyvä että sopu löytyi. Haluan kiittää Paltan ja Teollisuusliiton neuvottelijoita maltista ja valtakunnansovittelijaa viisaudesta. Nyt jälleen tiedämme, miten edetä”, kommentoi Grano Oy:n toimitusjohtaja Pekka Mettälä tilannetta.

– Teollisuusliitto on tyytyväinen saavutettuun ratkaisuun media- ja painoalan työehtosopimuksen noudattamisesta Grano Oy:ssä. Työntekijöiden yhtenäinen tahto sekä neuvotteluissa löydetty yhteinen näkemys antavat vahvan perustan luoda hyvät ja toimivat neuvottelusuhteet Granossa, toteaa Teollisuusliiton sektorijohtaja Marko Rosqvist.