Grönt ljus för ny jättekassa från och med 2022

Industrins arbetslöshetskassa, Kassan för den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna och Byggbranschens arbetslöshetskassa har beslutat att inleda förberedelserna för att gå samman till en stor arbetslöshetskassa. Om fusionen fortskrider enligt planerna kommer den nya arbetslöshetskassan att inleda sin verksamhet 1.1.2022.

Förhandlingar om fusionen har förts under det här året. Styrelserna för de tre kassorna gav alla idag grönt ljus till att projektet går vidare. Fusionen genomförs på ett sätt som tar hänsyn till alla tre parters behov. Den nya arbetslöshetskassan kan till exempel grundas på det FO-nummer som Industrins arbetslöshetskassa innehar, vilket skulle göra fusionsprocessen enklare.

Den nya arbetslöshetskassan är på väg att bli landets i särklass största arbetslöshetskassa med facklig bakgrund och samtidigt landets näst största arbetslöshetskassa.

Industrins arbetslöshetskassa hade ifjol drygt 139 000 medlemmar, Kassan för den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna 141 000 medlemmar och Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa drygt 45 000 medlemmar. Tillsammans har de tre kassorna fler än 326 000 medlemmar.

Kassorna betalade ifjol ut sammanlagt 403 miljoner euro till över 66 000 av sina medlemmar. De tre kassorna sysselsätter idag sammanlagt nästan 250 personer.

Det som talar för en fusion av kassorna är det förändringstryck som för tillfället riktas mot lagstiftningen och förtjänstskyddet, vilket skapar utmaningar för arbetslöshetskassornas verksamhet. Kassornas och kassapersonalens roll som experter med serviceuppdrag blir större. Ett av målen för fusionen är att kunna erbjuda medlemmarna den bästa servicen i branschen.

Fusionen ska i enlighet med dagens beslut gå vidare på så sätt att reglerna för den nya kassan står klara i januari. Nästa sommar skulle kassorna ta det slutliga beslutet om att gå ihop. Enligt den här tidtabellen skulle den nya arbetslöshetskassan inleda sin verksamhet i början av år 2022.