Teollisuusliiton toimialakatsauksen päivitys on julkaistu

Tänään julkaistu toimialakatsaus on päivitetty versio kevään katsauksesta eli välikatsaus. Päivityksen yhteydessä on tarkistettu katsauksen ennusteita. Suuntaa tulevasta on haettu pääluottamusmiehille elokuun alussa lähetetyn suhdannekyselyn avulla. Kyselyyn vastasi 851 pääluottamusmiestä, ja vastausprosentti oli melko hyvä (42,1 %).

Kyselyllä on selvitetty toimialakohtaisia tuotannon ja työllisyyden näkymiä ja toteutumia, joita ei vielä keväällä voitu arvioida sekavan tilanteen vuoksi. Nyt julkaistussa välikatsauksessa esitellään näitä kaikkia koskevat ennusteet. Tilanne on ollut kuitenkin elokuun alussakin (10.8.2020) yhä odottava.

Covid19-pandemian aiheuttama poikkeusaika on vaatinut poikkeustoimia teollisuusliitonkin toimialoilla.

Ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana Teollisuusliiton piiriin kuuluvilla toimialoilla yhä useammat yritykset hidastivat ja vähensivät tuotantoaan. Työntekijöiden kannalta ikäviä uutisia sinetöitiin yt-neuvotteluissa, jotka koskivat yli 30 000 teollisuusliittolaista. Lomautettujen määrä jäi alle 25 000. Lomautuksista osa on ollut kokoaikaisia, mutta monen työpaikalla lomautukset toteutuvat tekemällä lyhennettyä työviikkoa tai työpäivää. Irtisanottavien jäsenten määrä on pysytellyt noin 700 hengessä. Osa irtisanomisista liittyi yrityskonkursseihin, ei siis koronaepidemiaan.

Koronakevään aikana useat eri tahot esittivät ennusteita maan talouden kehityksestä. Synkimpien ennusteiden rinnalla talouden toisen vuosineljänneksen toteutumat näyttävät kuitenkin odotettua pienemmiltä. Vaikuttaa siltä, että kaikkein pahin aallonpohja jäi kokematta. Kuitenkin teollisuuden uudet tilaukset ovat pudonneet selvästi, Teollisuusliiton piiriin kuuluvista aloista eniten metalliteollisuudessa (-15,8 %). Mutta on myös toimialoja, joiden tuotteiden kysyntä on kasvanut.

Epävarmuus jatkuu

Teollisuusliiton tutkimusyksikössä arvioidaan metalliteollisuuden aloilla kehityksen heikkenevän huomattavasti. Taakse jää pidempi kasvun aika. Vielä vuosi 2019 oli metalliteollisuudessa hyvä niin tuotannon määrän, työllisyyden kuin tuottavuudenkin osalta. Tutkimusyksikön ennusteen mukaan koronakriisi pitää luvut pakkasella vielä ensi vuonnakin.

Puuteollisuuden näkymät ovat vielä huonommat kuin metalliteollisuudessa. Aallonpohjasta ei nousta ilman uusia investointeja kotimaan tuotantoon. Tänä vuonna työllisyys ja tuotanto laskevat reippaasti puuteollisuudessa. Vuoden 2021 tason ennustettu hienoinen nousu johtuu heikosta lähtötasosta.

Kemianteollisuudessa tilanne säilyi vakaana vuonna 2019. Koronaepidemia vaikuttaa hyvin eri tavoin eri kemian toimialojen tilanteisiin. Koronakriisin vuoksinesteen Porvoon jalostamon suurhuolto siirtyy vuodelle 2021. Auto- ja rengasaloilla myynti on alkanut parantua kesällä 2020, mutta koko vuoden lukemat jäävät heikoiksi.

Työllisyyden tutkimusyksikkö arvioi heikkenevän selvästi alalla kuin alalla vuonna 2020 koronakriisin vuoksi. Poikkeuksen kaikista toimialoista tekee lääketeollisuus, jossa työllisyys paranee.

Työllisyyden kehitys

Poikkeustilanne on poikkeus myös työllisyyden erittäin hyvään kehitykseen viimeisen vuoden aikana. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen (2020) mukaan 15–64-vuotiaiden työllisyys on laskenut selvästi: kesäkuussa 2020 työllisiä oli 87 000 vähemmän ja työttömiä 47 000 enemmän kuin kesäkuussa 2019. Palkansaajien määrä väheni selvästi (-3,3 %).

Työllisten osuus työikäisestä väestöstä eli työllisyysaste oli 73,7 prosenttia (laskua vuodessa -2,0 prosenttiyksikköä). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi (+65 %) vuodessa, kun määrää verrataan edellisen vuoden kesäkuuhun. Työttömiksi työnhakijoiksi Työ-ja elinkeinoministeriö laskee kokoaikaisesti lomautetut, ei siis osa-aikaisesti lomautettuja.

Tutustu päivitettyyn toimialakatsaukseen tarkemmin tästä.