Teollisuusliiton valtuusto koolla Vantaalla

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto pitää kokoomuksen ja EK:n lietsomaa työttömyysturvakeskustelua vääristyneenä. Aalto näkee ansiosidonnaisen työttömyysturvajärjestelmän isona ongelmana sen, että erityisesti monella nuorella työntekijällä työssäoloehto tai ansiotaso ei riitä täyttämään tuen edellytyksiä.

– Eikö olisi reilua, että työssäoloehtoa helpotettaisiin merkittävästi, jotta hekin voisivat hyötyä maksamistaan työttömyysvakuutusmaksuista? Toinen vaihtoehto olisi, että verottaja palauttaisi perityt maksut, jos työssäoloehto ei täyty, Aalto sanoi Teollisuusliiton valtuuston kevätkokouksessa Vantaalla.

Puheenjohtaja Aalto ihmetteli Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimintaa niin työttömyysturvakysymyksessä kuin muissakin asioissa. Viimeksi EK ilmoitti, että joustavat työmarkkinat edellyttävät mm. sitä, että paikallisesti kaikissa yrityksissä voidaan sopia asioista toisin.

– Nyt on pakko kysyä, että miksi EK haluaa ottaa näin voimakkaasti kantaa työmarkkinakysymyksiin ja työehtosopimuksiin, joita se ei enää suin surminkaan halua olla avittamassa. EK taisi vielä eilen olla samaa mieltä kanssamme työeläkejärjestelmän pääpiirteistä. Irtautuuko järjestö seuraavaksi siitä kannasta? Onko tavoitteena kaiken yhteistoiminnan lopetus, Aalto kysyi.

Hän muistutti, että jos työmarkkinajärjestelmältä otetaan asioita, valtaa, pois, se siirtyy jonnekin muualle. Tässä tapauksessa poliittisille päättäjille. Haluaako EK tosiaan tätä, Aalto kysyi.

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen muistutti, että yritysten kilpailukykyä luodaan työpaikoilla.

– Kilpailukyvyn kehittämisessä yksi painopiste tulee olla työpaikkatason tasaveroisen yhteistyön ja keskustelun sekä tiedonvaihdon jatkuvassa parantamisessa. Kun tässä toiminnassa onnistutaan, on päivänselvää, että yrityksen tuottavuus nousee. Tällä hetkellä suomalaiset teollisuusyritykset jättävät liian usein hyödyntämättä suuren osan työtekijöiden osaamispotentiaalista, Lehtonen sanoi.

Lisätietoja

Riku Aalto, puh. 0400 711 072
Turja Lehtonen, puh. 0400 535 616