Valtuusto pisti vuoden 2019 pakettiin

Teollisuusliiton valtuuston kevätkokous järjestettiin koronapandemian takia poikkeuksellisesti vasta 20.–21. elokuuta. Tärkeimmät päätösasiat olivat toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä ammattiosastojen tekemiin esityksiin vastaaminen.

Toimintavuoden 2019 iso yksittäinen ponnistus olivat vaikeaksi osoittautuneet, vuoden 2020 puolelle jatkuneet työtaistelutoimenpiteiden kautta edenneet työehtosopimusneuvottelut. Ne johtivat lopulta liittoa tyydyttäneisiin ratkaisuihin. Samalla neuvottelukierroksesta saatiin kokemusta ja oppia seuraavia neuvotteluja varten.

Vuoden 2019 muut painopisteet olivat aluetoimistoverkoston, aluetoiminnan ja ammattiosastojen kehittäminen sekä yhteiskuntavaikuttamisen lisääminen.

Ammattiosastojen kehityskeskustelut ehdittiin käydä suurimmaksi osaksi viime vuoden aikana. Niitä jatketaan tänä vuonna. Keskustelujen tulokset analysoidaan. Aluetoimistoissa otettiin käyttöön asianhallintajärjestelmä Keissi, jolla sujuvoitetaan jäsenten asioiden hoitamista ja yhteistyötä aluetoimistojen ja keskustoimiston välillä.

Yhteiskuntavaikuttaminen piti sisällään päättäjien, virkamiesten ja toimittajien tapaamisia sekä lausuntojen ja kannanottojen tekemistä liiton nimissä ja verkostojen kanssa. Tarkoituksena oli liiton tavoitteiden ja näkyvyyden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti.

Valtuusto hyväksyi liiton vuoden 2019 tilinpäätöksen. Se osoitti 60,7 miljoonan euron ylijäämän, kun talousarviossa ylijäämäksi oli arvioitu 6,2 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 484 484 849 euroa. Oman pääoman osuus on 97 prosenttia.

Valtuusto sai käsiteltäväkseen 92 esitystä 37 ammattiosastosta. Valtuuston vastaukset lähetetään esityksiä tehneille ammattiosastoille.