Teollisuusliitto: Budjetti vahvistaa teollisuuden kilpailukykyä

Monet hallituksen budjettiriihessä tekemät päätökset ovat Teollisuusliiton mielestä myönteisiä ja vahvistavat teollisuutemme kilpailukykyä. Sähköveron lasku EU-minimiin ja teollisuuden sähköistämisen tuki tukevat teollisuuden toimintaedellytyksiä ja uudistumista.

Työllisyyspolitiikan osalta riihen päätökset ovat liiton mukaan oikean suuntaisia, mutta päätösten toimeenpanossa on kiinnitettävä erityistä huomiota niiden oikeudenmukaisuuteen.

Teollisuusliitto kiittää hallitusta sähköveron laskemisen ja teollisuuden sähköistämisen tuen lisäksi myös väylämaksujen puolittamisen jatkamisesta.

– Panostukset teollisuuden toimintaedellytyksiin lähettävät mielestämme kaivattua signaalia: hallitus on sitoutunut vahvistamaan vientiteollisuuden kilpailukykyä. Nyt tehdyt päätökset ovat merkittäviä askeleita oikeaan suuntaan, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.

Työllisyyspolitiikan ja osaamiseen tehtävät panostukset ovat lupaavia. Ikääntyneiden työllisyyden parantamisessa on kuitenkin löydettävä linja, joka ei heikennä heidän toimeentuloaan.

Paikallisen sopimisen osalta budjettiriihessä päätettiin edetä hallitusohjelman mukaisesti työ- ja virkaehtosopimusten pohjalta.

– Ikääntyneiden työllisyysasteen nostamisessa on pidettävä huoli siitä, että ikääntyneiden työntekijöiden työssä jaksamista, työkykyä ja osaamista saadaan kehitettyä, Aalto toteaa.

– Paikallisen sopimisen osalta hallituksen linjaus on täysin oikea. Meillä on muun muassa Teknologiateollisuuden kanssa vuosikymmenten ajalta hyviä käytänteitä, miten työpaikoilla sopimista kannattaa hoitaa. Näitä kokemuksia kannattaa käyttää hyväksi jatkotyössä, Aalto jatkaa.

Hallituksen päätökseen pohjoismaisesta työnhakumallista Teollisuusliitto suhtautuu varauksellisesti. On varmistettava, että vaihtelevat alueelliset tilanteet ja työnhakijoiden yksilölliset tarpeet huomioidaan mallissa kattavasti.  Karenssien kohtuullistamista liitto pitää hyvänä.

– Työnhakumallin valmistelussa on oltava hyvin tarkkana siinä, että mallista tulee tasa-arvoinen ja reilu työnhakijoiden kannalta. Aktiivimallin valuvikoja ei pidä missään nimessä toistaa, Aalto sanoo.

Lisätietoja: Riku Aalto, puh. 0400 711 072