Kuvituskuva

Liian monta muuttoa takana – jäsentutkimuksen kuudes luku on julkaistu

Teollisuusliiton jäsentutkimuksen kuudennessa luvussa käsitellään liiton jäsenten liikkumista paitsi kotimaassa myös ulkomaille ja ulkomailta.

Maailmanlaajuisena trendinä on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut kaupungistuminen. Maaseutu on tyhjentynyt maassa kuin maassa. Suomessa kaupungistuminen ja siihen liittyvä rakennemuutos näkyvät siten, että väestö muuttaa joko etelän ja lännen kasvukeskuksiin tai maakuntakeskuksiin. Väestötutkimusten mukaan pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere ovat kasvukeskuksia vielä tulevinakin vuosikymmeninä.

Teollisuusliiton jäsenkyselyssä tiedusteltiin, onko muuttanut työn perässä tai työskenteleekö pysyvämmin toisella paikkakunnalla. Vastanneista noin 11 prosenttia kertoo muuttaneensa työn vuoksi. Lisäksi yli 6 prosenttia vastanneista on harkinnut paikkakunnan vaihtoa työn vuoksi. Eräs vastaaja kertoi tosin muuttaneensa rakkauden vuoksi, joten aina työ ei määrää kotipaikkaa.

Etenkin nuoremmat jäsenkyselyyn vastanneet ovat olleet valmiita liikkumaan työn perässä. Elämäntilanne ei vielä ehkä ole vakiintunut, joten mahdollisuus liikkuvuuteen on erilainen kuin perheellisillä ja asunnonomistajilla. Jäsenkyselyn mukaan yleisimmin kotipaikkaansa ovat vaihtaneet alle 36-vuotiaat, ammatillisesti koulutetut, metalliteollisuuden aloilla työskentelevät miehet.

Toisaalta kotiseuturakkaus on monelle teollisuusliittolaiselle hyvä syy pysyä paikallaan: työ, koti, ikääntyminen ja tottumus kiinnittävät työntekijät paikkakunnilleen. Muuttoa ei pidetä vaihtoehtona edes silloin, kun työt loppuvat ja edessä on lomautus tai irtisanominen. Moni etsii uutta työtä mieluimmin kotiseudulta; osa teollisuusliiton jäsenistä työskentelee aivan toisella alalla kuin mitä Teollisuusliitto edustaa.

Jäsentutkimuksen kuudes luku löytyy tästä linkistä

Koko jäsentutkimus löytyy tästä linkistä