Teollisuusliitolle tunnustus Erilaisten oppijoiden liitolta

Erilaisten oppijoiden liitto ry on myöntänyt Teollisuusliitolle ja sen ylläpitämän Murikka-opiston opettajalle Marjo Nurmelle ALLVAR-palkinnon. Palkinto luovutettiin kansainvälisellä dysleksiaviikolla pidetyssä ALLVAR-seminaarissa torstaina 8.10. Seminaarin voit kuunnella tästä linkistä.

Nurmelle tunnustusta turvallisen ja kannustavan oppimisympäristön luomisesta

– Viestintäaineiden opettaja, erityisopettaja Marjo Nurmi on toiminut Teollisuusliiton ylläpitämän työelämän kansanopiston, Murikka-opiston, opettajana vuodesta 1991 lähtien, lähes 30 vuotta. Näiden vuosien aikana hän on opettanut tuhansia teollisuuden alojen luottamushenkilöitä ja työsuojeluvaltuutettuja sekä muita työntekijöitä, palkinnon perusteluissa todetaan

– Opetuksessaan Nurmi on pyrkinyt aktiivisesti vahvistamaan opiskelijoidensa kirjoitustaitoa ja kriittistä lukutaitoa sekä heidän tiedonhankinta- ja oppimistaitojaan. Hän on tunnistanut opiskelijoiden oppimisvaikeuksia sekä muita yksilöllisiä lukemisen ja kirjoittamisen haasteita ja auttanut heitä löytämään keinoja haasteiden kanssa selviytymisessä.

– Keskeistä Nurmen opetustyössä on ollut pyrkimys lisätä opiskelijoiden pystyvyyden tunnetta, uskoa ja luottamusta omiin kykyihin sekä motivaatiota oppia uusia taitoja. Hän on onnistunut luomaan aikuisille, pitkään jo työelämässä olleille teollisuusalojen työntekijöille turvallisen ja kannustavan oppimisympäristön sekä oppimistehtäviä, jotka opiskelijat kokevat henkilökohtaisesti mielekkäinä ja arvokkaina.

Ensimmäistä kertaa myös taustaorganisaatio palkittiin

Ensimmäistä kertaa myös palkinnon saaneen henkilön taustaorganisaatio palkittiin. Teollisuusliitolle myönnetyn palkinnon perusteluissa todetaan, että liitto on Murikka-opiston taustaorganisaationa mahdollistanut viestintäaineiden opettaja ja erityisopettaja Marjo Nurmen merkittävän työn teollisuuden alojen työntekijöiden oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja luku- ja kirjoitustaidon kehittämisessä. Teollisuusliitossa on perustelujen mukaan ymmärretty, että myös teollisuuden alojen työntekijöistä suurella osalla on luki- tai muu oppimisvaikeus, joka täytyy ottaa työssä sekä koulutuksissa ja kursseilla huomioon.

– Teollisuusliitto on pitänyt asian nostamista esille ja keskusteluun tärkeänä. Esimerkiksi Tekijä-lehdessä 3/2020 julkaistiin pääluottamusmiehen, Kai Hyrynkankaan, haastattelu, jossa hän kertoo kokemuksistaan työntekijänä ja luottamusmiehenä, jolla on lukivaikeus, ja rohkaisee myös muita puhumaan lukivaikeudestaan avoimesti ja pyytämään tarvittaessa apua.

ALLVAR-palkinto

ALLVAR-palkinto myönnetään vuosittain henkilölle, joka on pitkäjänteisesti ja merkittävästi lisännyt tietoa ja ymmärrystä oppimisvaikeuksista ja/tai edistänyt oppimisvaikeuksia kokevien yhdenvertaisia osallistumisen ja menestymisen mahdollisuuksia opinnoissa, työssä ja arjessa. Palkinto on saanut nimensä tunnetun lukivaikeuksisen arkkitehdin Alvar Aallon mukaan. Toinen ’l’ tulee ruotsin kielen sanasta ’allvar’, vakavasti otettava. Palkinto on myönnetty vuodesta 1998 lähtien.

Aiemmin palkitut henkilöt löydät Erilaisten oppijoiden liiton verkkosivuilta.