Fackligt arbete på svenska uppmärksammas av Folktinget

Nina Wessberg, organisationsombudsman vid Industrifacket, har inför svenska dagen 2020 belönats med Folktingets förtjänsttecken.

Wessberg har som ombudsman i Metallarbetarförbundet, och sedan 2018 i Industrifacket, gjort ett stort arbete för att synliggöra och öka förståelsen för det svenska inom facket, lyder motiveringen.

Hon har även länge jobbat för Finlands tvåspråkighet bland annat i kommunalpolitiken i Raseborg.

Folktinget delar årligen ut medaljer och förtjänsttecken till personer som arbetar för det svenska språket i Finland.

– Det är ju fantastiskt att få jobba med något man verkligen tror på och att Svenskfinland till och med uppmärksammar det. Jag jagar inte medaljer, men visst blir man ödmjuk då ens arbete uppmärksammas, säger Wessberg.

Till Nina Wessbergs uppgifter hör bland annat att basa för den svenskspråkiga förtroendemannautbildningen i Industrifacket.

Wessberg blev anställd på Metallarbetarförbundet år 2012, för åtta år sedan. Före hon inledde sin yrkeskarriär inom facket hade hon ändå en gedigen erfarenhet av intressebevakning, då hon bland annat varit förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig på Yle.

Industrifacket har drygt 7 000 svenskspråkiga medlemmar.

Jag ansvarar för den svenska verksamheten inom Industrifacket. Det betyder  att jag ser till att den grundläggande utbildningen för förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och fackavdelningarna genomförs. Jag är i tät kontakt med medlemmar, fackligt aktiva på arbetsplatserna och jag är även föredragande i Industrifackets svenska sektion. Egentligen består mitt jobb av allt som hör till det rent organisatoriska, men jag tolkar inte kollektivavtalen, säger Wessberg.

Lever, arbetar och förhandlar på svenska

Wessberg vill betona att svenska är ett levande språk i vardagen och arbetsplatserna och därför är det viktigt att svenskan också tar plats inom fackföreningsrörelsen.

– Det handlar inte enbart om att kräva sin rätt att tala och få information på sitt modersmål. Jag tycker det är vi viktigt att vi för fram att människor verkligen lever, arbetar och förhandlar om arbetsvillkor på svenska i det här landet.

Hon anser också att det är viktigt att forma, upprätthålla och bevara ett fackligt språk på svenska i Finland, för det finländska arbetslivets behov.

Viktigt med svenskspråkig utbildning

Industrifackets stadgor fastställer att förbundet är tvåspråkigt. Wessberg är stolt över att Industrifacket kan erbjuda ett fullskaligt kursutbud på svenska.

–  Det är en fantastisk satsning. Det är den utbildningen som utgör grunden till att vi får en facklig representation på svenska på arbetsplatserna.

Wessberg betonar att det blir allt viktigare i en miljö där arbetsgivarna vill föra förhandlingarna allt mer ut till företagen och arbetsplatserna.

Att vara i minoritet ger perspektiv

–  Finlandssvenskheten betyder för mig det att svenska är mitt modersmål. Sällan får man välja var man föds, men att leva som en minoritet ger en vissa perspektiv som man kanske inte annars skulle ha. Man ska vara förberedd att på att kämpa i olika situationer.

Avslutningsvis vill Wessberg också lyfta fram att det fackliga arbetet handlar om mer än det som syns i lönekuvertet.

–  Det handlar också om att få helt vanliga människor att förstå att de verkligen kan påverka i samhället.

Folktingets festligheter på svenska dagen 6.11 tar i år en ny form då evenemanget ordnas utan publik på grund av coronapandemin.

Utdelningen av förtjänsttecken streamas direkt från Svenska Teatern i Helsingfors med start kl 13. Du kan se den här 

För att fira Finlands två nationalspråk blir det en två timmar lång direktsändning med samtal, musikunderhållning och prisutdelningar. Du kan följa med sändningen på Yle Fem och på Yle Arenan på kvällen kl. 19.55 – 22.00