FFC:s Jarkko Eloranta: Finland behöver nu ansvarstagare och förändring i arbetslivet

Vem som helst kan söndra, men i den nuvarande situationen behövs folk som bygger upp och som är villiga att lösa också stora problem. Det påpekade ordförande Jarkko Eloranta i sitt tal inför fackcentralen FFC:s representantskap.

Jarkko Eloranta konstaterade att Finland ur ett ekonomiskt perspektiv har klarat coronaåret bra – tack vare vår avtalskultur. Han anser att det är värt att fortsätta längs samma väg också i framtiden.

– I dessa svåra tider behövs ansvarstagare, inte folk som avlägsnar sig bakåt ur ledet. Löntagarna har tagit ansvar på ett sätt som syns i deras plånböcker, såväl i samband med konkurrenskraftsavtalet som i samband med coronapaketen i våras. Därtill har löntagarna de facto tagit i bruk en exportdriven arbetsmarknadsmodell. Och inte heller i sysselsättningsförhandlingarna verkar det bli något resultat om inte löntagarna gör en insats.

För att sysselsättningen ska kunna förbättras krävs också förändring i arbetslivet. Både Arbets- och näringsministeriets arbetslivsbarometer och FFC:s egen arbetslivsbarometer talar samma bistra språk: det är många som i sitt arbete upplever brådska, känner sig pressade och otillräckliga, har svårt att orka och lider av vacklande mental hälsa.

– Vi har förstått att vi måste anpassa arbetet enligt arbetsförmågan, men den här insikten har ännu inte gett upphov till åtgärder i större skala. Nu är det dags att omvandla vår kunskap och erfarenhet samt våra goda intentioner till åtgärder. Det går inte att lagstifta om ett gott ledarskap, men mycket går att främja genom normer och incitament. Nu skulle det vara dags att förverkliga dessa, sa Jarkko Eloranta i sitt tal.

– Det är möjligt att skapa ett mänskligare arbetsliv, och det är också möjligt att den vägen förbättra sysselsättningen.

Vem som helst kan söndra, men nu behövs folk som kan bygga upp

I sitt tal riktade sig Jarkko Eloranta direkt till arbetsgivarorganisationerna. Han betonade att den kultur som bygger på avtalande gynnar både arbetstagare och arbetsgivare.

– Företagen behöver inte risker och överraskningar – de behöver förutsägbarhet och kontroll över situationen. Och det här är något som en fungerande, riksomfattande kollektivavtalsmodell kan erbjuda. I den modellen vinner ingendera parten genom att krossa motparten. Modellen hamrar i jämnt tempo fram ett säkert och förutsägbart resultat som gör att vi kan bygga en allt bättre ekonomi och arbetsmarknad.

Ordförande Jarkko Eloranta bedömde att Skogsindustrins beslut att sluta ingå kollektivavtal innebär en risk och ett hopp ut i mörkret för företagen.

Här kan du se direktsändningen från FFC:s representantskapsmöte.