Ihanaa, kun robotti ei soittanut – Teollisuusliiton jäsentutkimuksen seitsemäs luku on julkaistu

Monen teollisuusliittolaisen työpaikalla on uutta teknologiaa päivittäisessä työkäytössä. Mobiililaitteilla esimerkiksi seurataan tuotantoprosesseja, tilataan tavaroita ja raportoidaan työn sujumisesta. Robotit ja yksinkertaiset automaatit työskentelevät joko ilman ihmistä, ihmisen ohjaamana tai heidän rinnallaan. Ne voivat myös olla apulaisina työmailla vaikkapa nostamassa, pakkaamassa, maalaamassa, hitsaamassa ja lajittelemassa.

Teollisuusliiton jäsenkyselyyn vastanneista selvä enemmistö (91 %) arvioi uuden teknologian vaikuttavan työn tekemiseen jollakin tavoin. Teollisuusliiton naiset ja yli 35-vuotiaat suhtautuvat varautuneemmin uuden teknologian käyttöön työnteossa. Tämä selviää, kun verrataan naisten ja miesten sekä alle ja yli 35-vuotiainen näkemyksiä.

Lähes puolet (44 %) vastaajista näkee uuden teknologian kasvattavan tuottavuutta. Suurin osa (60 %) uskoo uuden teknologian vähentävän työnteon fyysistä kuormittavuutta. Reilu kolmannes (37 %) arvioi työturvallisuuden paranevan. Lähes yhtä moni (35 %) katsoo, että uudet vempeleet tekevät työstä aiempaa kiinnostavampaa.

Lue tarkemmin teollisuusliittolaisten suhtautumisesta uuden teknologian käyttämiseen jäsentutkimuksen seitsemännestä luvusta.

Koko jäsentutkimukseen voit tutustua tästä linkistä.