Teollisuusliitolle tunnustus ruotsinkielisestä työstä

Teollisuusliiton järjestötoimitsija Nina Wessbergille on myönnetty Folktingetin ansiomerkki työstään ruotsin kielen puolesta ammattiyhdistysliikkeessä.

Ruotsinkieliset kansankäräjät Folktinget jakaa vuosittain ansiomerkkejä Suomen elävän kaksikielisyyden puolesta toimineille suomalaisille.

Folktingetin perusteluissa lukee: ”Wessberg on toimitsijan ominaisuudessa Metalliliitossa, ja vuodesta 2018 Teollisuusliitossa, tehnyt suuren työn ruotsin kielen näkyväksi tekemiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi ay-liikkeessä”.

– Onhan tämä mahtavaa, että saa tehdä arvojensa mukaista työtä johon todella uskoo, ja että vielä saa siitä tunnustusta, Wessberg sanoo.

Wessberg aloitti työt toimitsijana Metalliliitossa vuonna 2012. Jo tätä ennen hänelle oli kertynyt kokemusta edunvalvonnasta toimittuaan luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna Ylellä.

Hän haluaa muistuttaa, että ruotsi on on elävä kieli joka kuuluu, ja jota kuulee, työpaikoilla.

– Ei ole kyse pelkästään siitä, että ruotsinkielisillä on oikeus saada tietoa ja palveluaäidinkielellään liitossa. Meidän on pidettävä esillä tosiasiaa, että työ Suomessa on paljon ihmisiä jotka elävät ruotsiksi, tekevät töitä rutosiksi ja neuvottelevat työehdoista ruotsiksi, Wessberg sanoo.

Työnantajien halutessa siirtää työehdoista sopimista yhä enemmän työpaikoille, tämä on asia joka kannattaa pitää mielessä.