Teollisuusliitto mukana tekemässä Taimitekoja

Teollisuusliitto on mukana 4H-järjestön Taimiteko-toiminnassa työllistämässä suomalaisia nuoria ja lisäämässä metsien hiilinieluja. 4H:n Taimiteossa tehdään konkreettisia toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Teollisuusliitto ja seitsemän muuta SAK:n jäsenliittoa ovat keränneet yhteensä 29 000 euroa, jolla istutetaan Suomeen noin kuusi hehtaaria uutta metsää kesäkuussa 2021. Taimien istuttamisessa työllistyvät paikalliset nuoret, joista monelle kyseinen kesätyö on ensimmäinen kosketus työelämään.

SAK:n ja sen jäsenliittojen sponsoroima metsä on kuuden hehtaarin kokoinen. Noin 12 000 taimen istuttaminen mahdollistaa 115 työtuntia ja työllistää 10–15 nuorta, joille maksetaan työehtosopimuksen mukaista suoritepalkkaa. Taimiteossa työllistetään pääosin peruskoulun päättäviä nuoria, joista valtaosalle taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyö. Nuorten palkkauksen lisäksi rahaa kuluu maanhankintaan, taimien ostoon, maanmuokkaukseen, nuorten rekrytointeihin, työnohjaukseen ja markkinointiin.

Taimiteoilla pyritään lujittamaan nuorten luontosuhdetta ja lisäämään nuorten tietoutta metsien tärkeydestä. Nuoret pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja ja oppivat metsänhoidollisia toimenpiteitä maastossa.

Teollisuusliiton lisäksi Taimiteossa ovat mukana SAK:n jäsenliitoista Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Paperiliitto, Rakennusliitto, Rautatiealan Unioni RAU, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL sekä Suomen Merimies-Unioni SMU.

Kuva: Tiina Rinne

 

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään suomalaisia nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. Lue lisää: www.taimiteko.fi ja www.4h.fi.