SAK: Suuri osa työttömyysturvan ja työttömien palvelujen koronapoikkeuksista päättyy vuodenvaihteessa

Kevään ja kesän aikana työttömyysturvaan ja työttömien palveluihin on tehty lukuisia väliaikaisia muutoksia koronapandemian vuoksi. Moni näistä poikkeuksista päättyy vuodenvaihteessa, mutta joitakin poikkeuksia jatketaan ensi vuoden puolelle.

Työttömyysturvan omavastuuaika palautuu ja työssäoloehto pitenee takaisin kuuteen kuukauteen

Työttömyysturvassa on vuoden alusta alkaen viiden päivän omavastuuaika, ellei omavastuuaika ole alkanut viimeistään 31.12.2020. Omavastuuajalta työnhakija ei saa työttömyysturvaa.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäolo- ja jäsenyysehto pitenevät kolmesta kuukaudesta takaisin kuuteen kuukauteen, ellei ansiopäivärahan maksaminen ole alkanut viimeistään 31.12.2020. Työssäoloehto tarkoittaa, että työnhakijan on pitänyt olla työssä vähintään 26 viikkoa edeltäneen 28 kuukauden aikana. Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää lisäksi, että työnhakija on ollut vähintään kuusi kuukautta työttömyyskassan jäsen ennen työttömyyden alkua.

Enimmäisajan kuluminen jatkuu

Työttömyyspäivärahan enimmäisajan kuluminen jatkuu jälleen vuodenvaihteen jälkeen. Enimmäisaika ei ole kulunut lomautetuilta 16.3. alkaen eikä muiltakaan työttömyyspäivärahaa saavilta heinäkuusta alkaen. Tammikuun alusta lukien palataan vanhaan käytäntöön, jonka mukaan työttömyyspäivärahaa maksetaan tilanteesta riippuen joko 300, 400 tai 500 päivää. Jos työttömyys jatkuu sen jälkeen, on työnhakijan haettava työmarkkinatukea Kelasta.

Tammikuun alusta lukien työnhakijan työnhaku TE-palvelussa katkeaa, jos hän ei ole laatinut palvelutarpeen arviointia tai työllistymissuunnitelmaa. Lisäksi työttömyysturvan maksaminen voidaan poikkeuksia edeltävään tapaan katkaista määräajaksi, jos työnhakija on keskeyttänyt työllistymistä edistävän palvelun.

Vuodenvaihteessa palaavat myös rajoitukset, joiden perusteella lyhytkestoisten opintojen pidentymisestä yli kuuden kuukauden määräajan seuraa pääsääntöisesti työttömyysturvan väliaikainen menetys, jos opinnot todetaan päätoimisiksi. Lisäksi omaehtoisten opintojen etenemistä seurataan tammikuun alusta lähtien normaalisti eikä niihin voi saada lisäaikaa.

Suojaosaa ja liikkuvuusavustusta koskevat poikkeukset jatkuvat maaliskuun loppuun saakka

Työttömyysetuuden suojaosan korotus 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa jatkuu 31.3.2021 saakka. Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka työnhakija voi ansaita ilman, että se vaikuttaa hänen työttömyysetuuteensa.

Myös liikkuvuusavustusta koskeva määräaikainen helpotus jatkuu maaliskuun loppuun saakka. Avustusta voi saada työttömyysturvaan oikeutettu henkilö, joka ottaa vastaan kaukana asuinpaikastaan sijaitsevan työn tai joka muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia. Koronaepidemian aikana avustuksen edellytyksenä on kokopäivätyönkin osalta yli kaksi tuntia kestävä päivittäinen työmatka aiemman kolmen tunnin sijaan.

Työttömyysturvan maksamista koskevia helpotuksia jatketaan niin ikään maaliskuun 2021 loppuun asti. Työttömyyskassa tai Kela voi maksaa hakijalle osan työttömyysetuudesta enintään kuuden kuukauden ajan ennakkona, ennen kuin se tekee päätöksen. Aiemmin ennakkona on voitu maksaa tukea kahdelta kuukaudelta. Työttömyysetuutta pitää kuitenkin edelleen hakea jokaiselle jaksolle.

Myös sovitellun työttömyysetuuden laskennan helpotus jatkuu 31.3.2021 saakka. Sovittelussa ei käytetä erityistä sovittelujaksoa eikä siihen liittyvää laskennallista tuloa.

Yrittäjien ja freelancereiden laajennettu mahdollisuus saada työttömyysturvaa jatkuu maaliskuun 2021 loppuun saakka. Jos heidän päätoiminen työskentelynsä päättyy tai toimeentulonsa heikentyy koronavirusepidemian vuoksi, he voivat hakea Kelalta työmarkkinatukea ilman vaatimusta yritystoiminnan lopettamisesta.

Lomautetut saavat opiskella työttömyysturvalla ensi vuoden loppuun saakka

Lomautettu voi saada työttömyysturvaa 31.12.2021 saakka, vaikka hän opiskelisi lomautuksen aikana. Muuten vuoden 2021 alusta lomautettuun sovelletaan jälleen työvoimapoliittisia edellytyksiä: lomautetun pitää lomautuksen aikana esimerkiksi ottaa vastaan TE-toimistontarjoamaa työtä tai palvelua sekä osallistua työllistymissuunnitelman laatimiseen. TE-toimisto myös tutkii lomautetun mahdollisen yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ja tekee sen perusteella päätöksen työttömyysturvan maksamisesta.

Tammikuun 2021 loppuun jatkuu poikkeus, jonka perusteella työnhakijan ensimmäinen haastattelu järjestetään vain siinä tapauksessa, että TE-toimisto pitää haastattelun järjestämistä tarkoituksenmukaisena. Myöhemmät määräaikaishaastattelut tulee pyrkiä järjestämään kolmen kuukauden välein. Vielä tammikuun 2021 ajan on voimassa myös poikkeus, jonka perusteella työnhakija ei menetä oikeuttaan työttömyysetuuteen työllistymissuunnitelman toteuttamatta jättämisen takia.

Yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle maksettavan starttirahan enimmäiskeston pidennys 18 kuukauteen jatkuu koko vuoden 2021 ajan. Normaalisti starttirahaa maksetaan 12 kuukauden ajan.