Tavallisen työntekijän mielipiteellä on väliä – jäsentutkimuksen kahdeksas luku on julkaistu

Teollisuusliiton vuoden 2020 jäsentutkimuksen kahdeksannessa luvussa paneudutaan jäsenistön poliittisiin mielipiteisiin, äänestysaktiivisuuteen ja yhteiskunnalliseen kiinnostukseen.

Työväestön tulevaisuus on melkein aina ollut epävarmaa. Erilaiset teolliset murrokset ovat muuttaneet työntekoa ja työnjakoa, ja leivästä on kampailtu. Viimeisen 50 vuoden aikana on tilanne monimutkaistunut. Palkkatyötä tekevä työväenluokka on keskiluokkaistunut ja työtehtävät osin muuttuneet toimihenkilö- ja palvelutöiksi.

Perinteisesti työväenluokkainen itsearvontunne on ollut kiinni palkkatyönteossa. Omassa ammatissa, ammattialassa, työn vaativuudessa ja sen arvostuksessa. Vanhempi miesjäsen kertoo Teollisuusliiton jäsentutkimuksessa olevansa ”tavallinen pulliainen”, ja hänestä työväen arvostus näkyy juuri raskaasta työstä maksetun korvauksen suuruudessa.

Vuosikymmenten ajan työväenluokkaiset ja keskiluokkaiset palkansaajat on eroteltu sinihaalari- ja valkokaulusväkeen. Erot ovat tulleet näkyviin taloudellisesti, sosiaalisesti ja myös poliittisesti. Tällä hetkellä noin puolet suomalaista kuuluu palkkatyöläiskeskiluokkaan, runsas 37 prosenttia työväenluokkaan ja 14 prosenttia yrittäjiin.

Äänestysaktiivisuus ja yhteiskunnallinen kiinnostus

Äänestämisaktiivisuus riippuu vaaleista ja vaalivuodesta. Viimeisimpien vaalien koko maata koskevat äänestysprosentit ovat: europarlamenttivaalit 42,7 prosenttia (2019), kuntavaalit 58,9 prosenttia (2017), presidentinvaalit 69,9 prosenttia (2018). Viimeisin eli vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänestysprosentti oli 72,1.

Teollisuusliiton jäsentutkimukseen vastanneista äänesti 79,1 prosenttia vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Jäsentutkimukseen vastanneista äänioikeuttaan ei käyttänyt joka kuudes (15,6 %). Jotkut jäsenistä eivät halunneet kertoa (2,8 %) tai muistaneet (2,5 %) äänestivätkö. Yleisempää äänestysaktiivisuutta kyselyssä mitattiin kysymällä ylipäätään äänen antamisesta eduskuntavaaleissa. Vastanneista enemmistö (69 %) äänestää niissä aina.

Lue lisää aiheesta jäsentutkimuksen kahdeksannesta luvusta.

Koko jäsentutkimuksen löydät tästä linkistä.