Finka ansluter sig till ny jättekassa – arbetslöshetskassorna för anställda inom industri, byggbranschen och media under samma tak

Förberedelserna inför grundandet av en ny arbetslöshetskassa fortgår enligt tidtabellen. Arbetslöshetskassan Finka, som är varit arbetslöshetskassan bland annat för journalister och konstnärer, deltar blir en del av den nya arbetslöshetskassan.

Styrelserna för Finka, Industrins arbetslöshetskassa och Byggbranschens arbetslöshetskassa har under veckan fattat beslut om att gå samman. Medlemsantalet i den nya arbetslöshetskassan kommer att ligga på knappt 200 000 medlemmar.

Industrins arbetslöshetskassa hade i fjol runt 135 000 medlemmar, Byggnadskassan omkring 45 000 medlemmar och Finka drygt 18 000 medlemmar. Tillsammans betalade arbetslöshetskassorna ut 420 miljoner euro till sina medlemmar.

Den nya arbetslöshetskassan, som tillsvidare saknar namn, är på väg att bli en av landets största arbetslöshetskassor. De tre kassorna har för avsikt att göra under mars månad och fusionen ska slutgiltigt godkännas i juni.

Den nya arbetslöshetskassan inleder sin verksamhet i början av år 2022. De tre kassorna som deltar i fusionsförberedelserna anställer sammanlagt 140 personer.

Det som talar för en fusion av kassorna är det förändringstryck som berör lagstiftning och kassornas nuvarande verksamhetsmodell. Arbetslöshetskassornas och de anställdas roll som experter med serviceansvar kommer ytterligare att växa i framtiden.