Sitra rahoittaa kiertotalouden koulutuspilotteja

Kiertotaloutta ei rakenneta ilman osaavia tekijöitä. Tämän takia Sitra on avannut rahoitushaun kiertotalousosaamisen kehittämiseksi teknologiasektorilla, kemian alalla ja rakennussektorilla.

Rahoitushaku on suunnattu ammatillisille oppilaitoksille ja jatkuvan oppimisen toimijoille. Hakuaika on 29.1.2021–31.3.2021.

Rahoituksen enimmäismäärä 200 000 euroa per valittu hakija. Hakijoita pyritään valitsemaan 1–3 jokaiselta kolmelta hankkeen piirissä olevalta toimialalta, eli teknologiasektorilta, kemian alalta ja rakennussektorilta. Sitran myöntämän tuen suuruus on 100 % koko hankkeen rahoituksesta, eli omarahoitusosuutta ei edellytetä.

Sitran asiantuntijat ovat tehneet rahoitushaun valmisteluvaiheessa yhteistyötä eri järjestöjen edustajien kanssa: Ammattiliitto Pro, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Insinööriliitto, Kemianteollisuus, Tekniikan Akateemiset TEK, Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Rakennusliitto sekä Rakennusteollisuus.

Lue lisää rahoitushausta Sitran sivuilta:

www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-koulutuspilotit/

www.sitra.fi/uutiset/sitra-avaa-rahoitushaun-ammatillisten-oppilaitosten-ja-jatkuvan-oppimisen-toimijoiden-kiertotalouden-koulutuspiloteille/