Teollisuuden Palkansaajat TP ry: Työnantajien pitää kertoa paikallisen sopimisen tavoitteet rehellisesti

Teollisuuden palkansaajien hallituksen puheenjohtaja Juri Aaltonen peräänkuuluttaa työnantajilta rehellisyyttä paikallisen sopimisen tavoitteista. Tänään julkaistun Teollisuuden palkansaajien tutkija-analyysin mukaan tämänhetkisessä keskustelussa käytetyt perustelut ovat vailla tieteellistä näyttöä.

Työnantajien pitää kertoa rehellisesti ja avoimesti, miksi he haluavat lisätä paikallista sopimista ja mitä sillä tavoitellaan. Tämänhetkiset perustelut paikallisen sopimisen lisäämiseksi ovat tänään julkaistun tutkija-analyysin perusteella vailla tieteellistä näyttöä.

Teollisuuden palkansaajien julkaisemassa Edistys-analyysissä IRTI KESKITETYSTÄ, KOHTI PAIKALLISTA? Neljä myyttiä paikallisesta sopimisesta työelämän ja työmarkkinoiden tutkijat Paul Jonker-Hoffrén, Markku Sippola ja Satu Ojala arvioivat neljää yleistä väittämää, joista kolmeen he eivät löytäneet tieteellistä näyttöä. Näitä ovat työmarkkinoiden jäykkyys, paikallisen sopimisen työllisyyttä kasvattava vaikutus sekä paikallisen sopimisen myönteinen vaikutus tuottavuuteen.

Neljäs väite, työnantajan vallan lisääntyminen paikallistasolla pitää analyysin mukaan paikkansa lyhyellä aikavälillä. Pitemmällä aikavälillä taas syntyisi painetta etsiä ratkaisuja, joilla lisätään työntekijöiden puutteellista edustusta.

”Analyysistä ilmenee, että nykypäivän keskustelu paikallisesta sopimisesta ja sen perusteluista toistaa työnantajilla jo 1980-luvulta asti ollutta tavoitetta heikentää palkansaajien asemaa työmarkkinoilla. Jos työnantajien tavoitteena on alentaa palkkoja tai kasvattaa työnantajan määräysvaltaa, pitäisi tämä rehellisyyden nimissä sanoa suoraan”, toteaa Juri Aaltonen.

Aaltosen mielestä paikallinen sopiminen ja mahdollisuudet vaikuttaa paikallisesti työskentelyyn ovat lähtökohtaisesti hyvä asia. Työelämän lainsäädännön tehtävä on kuitenkin suojata työntekijöiden asemaa, joten yritys- ja työpaikkatason sopimisen lisäämisessä on oltava huolellinen.

Jotta paikallista sopimista voidaan lisätä kestävästi ja reilusti, pitää se tehdä työehtosopimusjärjestelmän kautta. Luottamusmiesten asema pitää turvata ja heille tulee taata riittävästi koulutusta, jotteivat työntekijät jää sopimisessa oman onnensa nojaan.

”Uudistuksen pitää olla hyvä asia kaikille osapuolille. Jos teemme uudistuksia aidosti yhteisen hyvän puolesta, saamme myös tuloksia aikaiseksi. Jos piiloudumme bunkkereihin, emmekä edes yritä sopia käymällä rehellistä keskustelua, edistystäkään ei tapahdu. Suomi on liian pieni maa riitelyyn ja oman edun tavoitteluun”, Aaltonen sanoo.

Teollisuuden palkansaajat ry:n 22.2. julkaisema Edistys-analyysi IRTI KESKITETYSTÄ, KOHTI PAIKALLISTA? Neljä myyttiä paikallisesta sopimisesta on kymmenes julkaisu TP:n  Edistys-sarjassa. Kaikki Edistys-julkaisut ovat saatavilla TP:n verkkosivuilla osoitteessa www.tpry.fi/edistys.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Juri Aaltonen, Teollisuuden palkansaajat ry, p 040 553 8536, [email protected]

Teollisuuden Palkansaajat TP ry on yhteistyö-, tutkimus- ja vaikuttamisjärjestö, johon kuuluu 14 ammattiliittoa kaikista kolmesta palkansaajien keskusjärjestöstä. Jäsenliittojemme edustamilla aloilla työskentelee noin 400 000 palkansaajaa.