Metsäalan Työelämä tutuksi -verkostosivut valmistuivat

Metsäalan uudet Työelämä tutuksi -verkostosivut avattiin Metsäkoulutus ry:n webinaarissa 9.4. Sivut on rakennettu koko metsäalan koulutukselle soveltuvaksi aineistoksi ja alalle tulevien työntekijöiden perustietopaketiksi. Sivuja on valmisteltu laajassa metsäalan Työelämä tutuksi -hankkeessa, jossa Teollisuusliitto on ollut mukana.

Työelämä tutuksi -verkostosivut sisältävät ensinnäkin verkosto-osion, mistä löytyvät kaikki metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset koulutusohjelmittain sekä kouluyhteistyöhön sitoutuneet työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen tukihenkilöt yhteystietoineen.

Toinen osa sivustoa on Työelämä tutuksi-verkkokurssi, joka sisältää keskeisen työlainsäädännön ja metsäalan toimintatavat. Kurssi on rakennettu niin, että se täyttää metsäalan perustutkinnon 2018 Työelämässä toiminen -kurssin vaatimukset. Korkea-asteilla se on suunniteltu sisältyväksi vapaasti valittaviin opintoihin. Verkkokurssi toimii Moodle-alustalla, ja sitä voidaan käyttää sekä itsenäisen opiskelun toteutuksena että opettajavetoisen opetuksen apuna.

Hankkeen taustaa

Keskeiset metsäalan työelämätoimijat Metsäteollisuus ry, Meto, Koneyrittäjät, Loimu, Teollisuusliitto ja Yksityismetsätalouden työnantajat ehdottivat Metsäkoulutus ry:lle, että ne jakaisivat työelämään liittyvän tietotaitonsa metsäalan koulutuksen tueksi. TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimusta pyydettiin suunnittelemaan toteutuksesta hanke, jolle saatiin Metsämiesten Säätiön rahoitus ajalle 1.4.2020–31.3.2021. Ammatillisen koulutuksen näkökulmaa sidosryhmäverkkotyöskentelyssä pitivät esillä Tredu ja korkea-asteen näkökulmaa Helsingin yliopisto.

Verkkosivut tullaan päivittämään vuosittain huhtikuussa hankkeessa mukana olevien organisaatioiden toimesta.

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta.

Tutustu Työelämä tutuksi -verkkosivuihin tästä.